راهنمای نویسندگان

نویسنده گرامی با سلام و احترام

جهت تسهیل در امر داوریِ مقاله­ های ارسالی، لطفاً به هنگام نگارش مقالۀ خود به نکات ذیل توجه فرمایید:

 1. مقاله باید پژوهشی، و حاصل تحقیق نویسنده در زمینة محورهای موضوعی باشد.
 2. مقاله‌های ارسالی به نشریه، نباید پیش از این در هیچ‌یک از نشریه‌های داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 3. مقاله‌ها پس از پذیرش اولیه در هیأت تحریریه به منظور ارزیابی برای دو نفر از داوران صاحب‌نظر و کارشناس فرستاده خواهد شد و پذیرش نهایی براساس نظر داوران و موافقت هیأت تحریریه خواهد بود.
 4. مسئولیت علمی مقاله برعهدة نویسنده است و دیدگاه‌های نویسندگان مقالات، لزوماً دیدگاه نشریه نیست.
 5. مقاله باید حداکثر در 12 صفحه A4 (حدود 22 صفحة قطع نشریه) و در قالب Word و با قلم 12 Bzar تایپ شود و به شکل الکترونیکی (از طریق سایت نشریه) برای دفتر نشریه فرستاده شود.
 6. نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل، به‌ویژه مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها استقبال می‌کند که در آن، مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه، و نظری بدیع مطرح شده باشد. مجله از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
 7. برگه رویه (عنوان): که در آن فقط اطلاعات شناسنامه‌ای تحقیق، از جمله: عنوان، نام نویسنده یا نویسندگان(فرم مشخصات نویسندگان)، عنوان شغلی یا علمی، زمان نگارش، نشانی کامل فرد یا مؤسسه یا مؤسسات متبوع، پست الکترونیکی (ایمیل) و شماره تلفن درج می‌شود.
 8. چکیده: خلاصه‌ای دقیق از مقاله است که در یک صفحة جدا و در قالب و قلم متفاوت از متن نوشته می‌شود و در آن باید درستی و دقت، استقلال، ایجاز و صراحت، غیرقضاوتی بودن و روانی و انسجام رعایت شود.
 9. مقدمه: بخش اصلی مقاله با مقدمه آغاز می‌شود که در ضمن آن، مسئلة تحقیق (سؤال‌ها، فرضیه‌ها، اهداف) و پیشینة علمی پژوهش بیان می‌شود.
 10. بدنة نوشتار (چارچوب نظری): این بخش، بدنة اصلی و ستون فقرات نوشتار را تشکیل می‌دهد. نظریه‌ها و مباحث نظری در حوزة مورد بحث باید براساس نظم و در چارچوب روشی منظم و برپایه طرح کلی مقاله پیش برود.
 11. روش تحقیق: پس از مباحث نظری می‌آید و محقق جزئیات شیوة اجرای پژوهش را توصیف می‌کند. در این بخش مراحل پژوهش (جامعه آماری، نمونه‌گیری، حجم نمونه و...) بیان می‌شود.
 12. یافته‌ها و تحلیل: این بخش یافته‌های پژوهش و تحلیل کمی و کیفی پژوهشگر را در حوزه موضوعی مورد نظر تشکیل می‌دهد. داده‌ها و تحلیل‌ها باید براساس نظم و در چارچوب روشی منظم و بر پایه طرح کلی مقاله پیش برود.
 13. نتیجه‌گیری و پیشنهاد: نویسنده در بخش پایانی مقاله باید نتایج را بیان، و مطالب را چنان جمع‌بندی کند که خواننده احساس کند به پایان مقاله رسیده و از بحث و بررسی‌ها به نتیجه‌ای دست یافته است؛ هم‌چنین پیشنهادهای بعدی و چشم‌انداز آینده و مسائل باقی‌مانده دربارة موضوع، در بخش نتیجه‌گیری مطرح می‌شود. این بخش یک پاراگراف تا یک صفحه باشد.

نویسندگانی که تا به حال در سایت ثبت نام نکرده اند لازم است از طریق قسمت ورود به سایت (در قسمت ثبت نام ) مشخصات خود را وارد نموده و از طریق نام کاربری و رمزی که سامانه در اختیار آن ها قرار می‌دهد به سایت وارد شده و در قسمت ارسال مقاله جدید نسبت به ثبت مشخصات مقاله و ارسال آن اقدام نمایند. لازم است که نویسنده مسئول، مشخصات کامل تمامی نویسندگان را در سایت ثبت نماید و فایل مشخصات را نیز جداگانه ارسال کند. همچنین فایل بدون نام نیز بایستی شامل تمام قسمت‌های مقاله ارسالی (به غیر از مشخصات نویسندگان) باشد.

نکته مهم: فایل مقالات ارسالی بایستی در دو فایل جداگانه (بدون نام) و (با نام) ارسال شود.

باتشکر و آرزوی توفیقِ روزافزون