دوره و شماره: دوره 12، شماره 26، پاییز و زمستان 1401 
5. ارزشیابی برنامه درسی انقلاب اسلامی: گذر از رویکرد منفعلانه ناکام موجود به رویکرد گفتمان‌سازانه

حمیده پاک ‌مهر؛ مقصود امین‌ خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمود سعیدی رضوانی


7. رابطه سلامت فرهنگی با خدمات نظام بانکی در بانک ملی ایران

یوسف رحمانی؛ محسن قدمی؛ علی باقی نصرآبادی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهدی معدنچی راج