دوره و شماره: دوره 12، شماره 25، بهار و تابستان 1401 
7. آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی در تقویت استحکام خانواده ایرانی

سید محسن فاضلی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ علی باقی


9. فرصت ها و تهدیدهای نهادینه سازی فرهنگ پاسداری در سپاه

مهدی قمی؛ علی اکبر احمدیان؛ علی فرهی؛ محمد بازرگانی


12. بررسی راهکارهای افزایش مشارکت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در فعالیت‏های فرهنگی- اجتماعی

صونیا زارع بازقلعه؛ مهدی نامداری پژمان؛ سیده فاطمه موسوی تازه آبادی؛ برزو مروت