دوره و شماره: دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-381 
2. تحلیل نظام مند مقالات پژوهشی، پیرامون مطالعات معنویت در محیط کار

صفحه 35-67

علیرضا مقدم؛ مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ محمد علیداد ابهری


5. فراتحلیل مطالعات رابطه‌ سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سال‌های 1397-1385

صفحه 125-153

محسن نیازی؛ سیدسعید حسینی‌زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ سحر نقی پور ایوکی


8. عرفی شدن و از خود بیگانگی فرهنگی در عصر جهانی

صفحه 213-256

اسماعیل ذوالفقارزاده دهنوی؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی


9. طراحی الگوی توسعه فرهنگ دینی با تأکید بر گروه‌های مرجع

صفحه 257-286

رسول اسکندری؛ فاطمه عزیز آبادی فرهانی؛ محسن عامری شهرابی؛ علی اکبر رضائی