دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-348 
7. الگوسازی مفهومی گفتمان آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌های درسی

صفحه 199-224

حمیده پاک ‌مهر؛ مقصود امین‌ خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمود سعیدی ‌رضوانی


8. تبیین روش‌های تربیت دینی بر پایه اصلِ نیازمحورِ تدریج

صفحه 225-250

یاسین کمالی وحدت؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ محمد قاسمی شوب؛ صفر نصیریان