دوره و شماره: دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400 
3. الگوسازی مفهومی گفتمان آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌های درسی

حمیده پاک ‌مهر؛ مقصود امین‌ خندقی؛ سید جواد قندیلی؛ محمود سعیدی ‌رضوانی


4. تبیین روش‌های تربیت دینی بر پایه اصلِ نیازمحورِ تدریج

یاسین کمالی وحدت؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ محمد قاسمی شوب؛ صفر نصیریان