دوره و شماره: دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1399 
1. الگوی پارادایمیک مضامین اخلاقی در سینمای دفاع مقدس

صفحه 1-29

امید علی مسعودی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ فاطمه گنج کریمی


2. راهبردها و راهکارهای استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 31-54

محسن محمدی الموتی؛ محمد تقی آقائی مزرعه شاهی؛ ابراهیم حاجی پور؛ محمد شریف متولی


5. الگوی سیاست‌گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

صفحه 125-170

محمدرضا بشارتی؛ جلال غفاری‌قدیر؛ سید عبدالرسول علم الهدی؛ علی جوادی


8. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان هرمزگان)

صفحه 267-294

محمد آشینه؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری؛ هدایت الله نیکخواه