دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1394 (12) 
6. مردم‌سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

صفحه 117-147

عنایت الله یزدانی؛ محمد جواد سلطانی؛ مصطفی قاسمی