پیامدشناسی کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن «با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه محلاتی

3 دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه کارکرد‌های براندازی نرم ناشی از «نفوذ دشمن» در گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و با روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. بر همین اساس، تلاش شده، بحث نفوذ در سه سطح، از منظر ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد: اول، ابعاد نفوذ فکری - فرهنگی، مانند: نفوذ فردی و جریان‌هایی که در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی؛ دوم، مقوله‌های نفوذ (تضعیف باورها، اعتقادات و ایمان و تغییر سبک زندگی و ذائقه‌ها)؛ سوم، اهداف و پیامدهای نفوذ (استحاله از درون و براندازی نظام). رهبر معظم ‌انقلاب اسلامی در 43 سخنرانی از 89 سخنرانی خود (49 درصد از سخنرانی‌ها) از موضوع «نفوذ» یاد کرده است؛ به این معنی که از سال 1394 تا آخر مرداد 96 در مجموع 173 بار‌ به واژه نفوذ رخنه اشاره داشته‌اند که بیشترین تکرار آن در اوج مذاکرات هسته‌ای (شهریور تا اسفند 1394) بوده است که نشانگر نگرانی ایشان از اهداف دشمن در فضای مذاکراتی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در شرایط فعلی (در دوره پسابرجام و به خصوص در نتیجه مذاکرات هسته‌ای). مهم‌ترین تهدید برای انقلاب اسلامی که موجب نگرانی مقام ‌معظم‌ رهبری هم شده است، ترفندهای دشمن در بحث نفوذ بوده و از این میان، مقوله «نفوذ فرهنگی دشمن» از جایگاه ویژه‌ای در دیدگاه ایشان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ramification of the Functions of the Soft Subversion Arising from Overthrow Caused of the Enemy’s Influence "By Emphasizing the Views of the Supreme Leader"

چکیده [English]

This research has been conducted by the aim of studying the functions of soft subversion caused by "enemy influence" in the discourse of the Supreme Leader of the Islamic Revolution using by content analysis method. Accordingly, it has been attempted to discuss the influence on three levels from the view point of him: first, the dimensions of intellectual-cultural influence, such as: individual groups influence flows in the cultural, political, economic and security spheres; second, influencing categories, such as: weakening the beliefs and changing the lifestyles and tastes of people; third, the goals and consequences of influence (transformation from within and subversion of the system). The Supreme Leader of the Islamic Revolution has mentioned in the 43 speeches of his 89 speeches (49 percent of his lectures) the subject of "influence". This means that from the year 1394 to the end of August 96, a total of 173 times have been referred to the influence, which has been the most frequent at the height of the nuclear talks (September to March 2013). It indicates his concern about the enemy's goals in the negotiating space. The results of the research indicate that in the current situation (especially as a result of nuclear negotiations), the most important threat to the Islamic Revolution, which has been a source of concern for the Supreme Leader, is the enemy's tricks on the issue of influence. Among other things, the "cultural influence of the enemy" has a special place in his view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influence
  • Soft subversion
  • Leadership Discourse
  • Ramification
20. http://mic.com/obama.# 21. www.iribnewws.ir.# 22. www.dana.ir.# 23. kayhan.ir/fa/news/98662.# 24. https://www.radiofarda.com/a/f4_Bundestag_Germany_fair...Iran/438696.html.# 25. https://www.dana.ir/news/400881.html/.# 26. http://www.jamnews.com/TextVersionDetail/141356 6/7.# 27. . http://farsi.khamenei.ir.#