راهبردهای لازم برای ارتقای اثربخشی و کارامدی بسیج دانشجویی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

تحقق هدف‌ها، کارامدی و اثربخشی فعالیت‌های بسیج دانشجویی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانشگاه‌ها مستلزم بهره‌گیری از راهبردهای کارامد است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای کارامدی و اثربخشی بسیج دانشجویی و اولویت‌بندی آن‌ها انجام‌ گرفته است. مطالعه اسناد بالادستی، بررسی تحقیقات پیشین و مقایسه تطبیقی سازمان‌های مشابه در داخل و خارج از کشور و نیز استفاده از نظرات کارشناسی، از جمله گام‌های اجرایی این پژوهش است. استخراج عوامل و متغیرهای محیطی و تجزیه ‌و تحلیل آن‌ها با استفاده از مدل دیوید صورت گرفته، سپس متناسب با تحلیل وضع موجود، جهت‌گیری راهبردی تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که اگرچه طراحی راهبرد و تنظیم اسناد راهبردی در مرحله برنامه‌ریزی به عنوان یک طرح تلقی می‌شود، اما یکی از الزام‌های اثربخشی برنامه‌ریزی راهبردی، به‌روزرسانی مستمر آن مبتنی بر پویایی نظام سازمانی و محیط است. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، می‌بایستی از طریق تدوین راهبردهای ذیل، نقاط ضعف را به قوت و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد تا زمینه‌های کارامدی بیشتر و ارتقای اثربخشی بسیج دانشجویی در کشور (وضعیت مطلوب) فراهم شود: شبکه‌سازی فراگیر بین اعضا، فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی، تشکل‌ها و نهادهای همسو (مبتنی بر ظرفیت فناوری‌های نوین با کارکردهای مختلف نظیر مدیریت دانش و انتقال تجربه‌های هم‌افزایی، آموزش و توانمندسازی، بانک اطلاعاتی، تولید محتوا و...)؛ ایفای نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق ایجاد اتحاد و تعامل بین تشکل‌ها و نهادهای همسوی دانشگاهی؛ اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی در راستای بازتولید گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و فرهنگ تفکر بسیجی، به منظور تأثیرگذاری در منطقه و جهان اسلام و تحقق تمدن نوین اسلامی؛ و....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessary Strategies to Enhance and Promote the Effectiveness and the Efficiency of the University Student Mobilization (Basij)

چکیده [English]

The realization of goals, efficiency and effectiveness of university student mobilization activities in the scientific, cultural, training and educational fields of universities require the use of effective strategies. The purpose of this study is to develop effective strategies to improve the efficiency and effectiveness of university student mobilization and also prioritize them. The study of superior departments, the study of past researches, comparative studies of similar organizations both inside and outside the country and as well as the use of expert opinions, are the implementation steps of this research. Extracting environmental factors and variables and analyzing them using David's model, then the strategic orientation has been determined in accordance with existing situation analysis. The results of this research show that although strategic planning and regulating the strategic documents is considered as a project in the planning stage, but one of the requirements for the effectiveness of strategic planning, is based on its continuous updating the dynamic organizational system and the environment. Based on the results of this study, the following strategies should be taken to turn the weaknesses into strengths and threats into opportunity in order to provide more efficient and effective areas for university students' mobilization in the country (favorable situation): making vast networks among members, scholars , Elites and valued professors, university associations and institutions (based on the capacity of new technologies with various functions such as knowledge management and the transfer of collaborative experiences, training and empowerment, database, content production, etc.); plays a central role in the formation of the Islamic revolutionary cultural front through the establishment of unity and interaction between the university institutions and organizations, performing the joint programs and the utilization of the capacity of educators, elites, and professors in order to reproduce the discourse of Imam Khomeini and the Supreme Leader and the Basij's thinking culture to influence in the region and in the Islamic world and the realization of a new Islamic civilization and ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Strategies
  • Comparative Comparison
  • Environmental Analysis
  • Effectiveness
  • Efficiency
  • university Student mobilization (Basij)