انگیزه‌سنجی رزمندگان اسلام برای حضور در دفاع مقدس؛ بررسی محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل‌وبررسی وصیت‌نامه‌های شهدای خراسان‌جنوبی (109 وصیت‌نامه) است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده، در نظر دارد با استفاده از روش تحلیل محتوا انگیزه‌ رزمندگان از رفتن به دفاع مقدس را بررسی و تحلیل کند. در این نوشتار علل و انگیزه‌های رزمندگان برای حضور در جبهه در سه بخش انگیزه‌های دینی، انقلابی و ملی به عنوان مفاهیم تحقیق تفکیک شد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. انگیزه دینی با حدود 63.5 درصد بیشترین دلیل حضور رزمندگان در جبهه بوده، انگیزه انقلابی با حدود 33.5 درصد در رده دوم قرار گرفته و انگیزه‌های ملی با 3 درصد کمترین نقش را در تشویقِ رزمندگان به حضور در جبهه‌های دفاع مقدس به عهده داشته‌اند. در نهایت، سه انگیزه گفته‌شده مورد بررسی مقایسه‌ای قرار گرفت و در اینجا هم بیشترین انگیزه‌ای که در ترغیب رزمندگان برای رفتن به میادین جنگ تحمیلی نقش داشته انگیزه دینی بوده است. با توجه به فلسفه انقلاب اسلامی و فضای ناشی از آن که بر جامعه ایران اسلامی حاکم شده است، درک این مطلب چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. با این وجود، باید در نظر داشت که هیچ کدام از این انگیزه‌ها بدون تکرار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scaling the Motivation of the Islamic Combatant’s Attention at the Sacred Defense (A Content Analysis on the wills of the Martyrs) Scaling the Motivation of the Islamic Combatant’s Attention at the Sacred Defense (A Content Analysis on the wills of the Martyrs)

چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the wills of the martyrs of southern Khorasan (109 wills). This is an applied research and it intends to use the content analysis method to investigate the motivation of combatant to attend on the sacred defense front. In this paper, the causes and motivations of the combatants for presence on the front are segregated into three sections of religious, revolutionary, and nationality motives as the concepts of the research and have been analyzed. Religious motivations, with about 63.5 percent, is the biggest reason for the presence of combatant on the front, the revolutionary motives are the second rate with 33.5 percent and the national motives with 3 percent have been the smallest role in encouraging the combatants to attend on the sacred defense fronts. Finally, the three mentioned motivations are compared. In this aspect also, the motives of religious were the active motivations to persuade the combatant to attend the battlefields. With regard to the philosophy of the Islamic Revolution and its atmosphere that was governed in the Islamic society, it does not seem very difficult to understand this concept. Nevertheless, it should be kept in mind that none of these motivations happens without repetition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Combatants of Islam
  • Wills of Martyrs
  • Sacred Defense