رهیافت‌های عملیات روانی آخرالزمانی سینمای هالیوود با رویکرد مهدویت‌ستیزی

نویسندگان

چکیده

هالیوود مهم‌ترین مرکز فیلم‌سازی در دنیا و یکی از مؤثرترین عناصر فرهنگی صادراتی ایالت متحده امریکا به جهان خارج است. براساس پروتکل سیزدهم دانشمندان صهیونیسم «ما باید مردم را با وسایل و راه‌های گوناگون به لهو و لعب بکشانیم. پس از آن، مردم به تدریج نعمت اندیشه آزاد و مستقل را از دست می‌دهند و همگی با ما هم‌صدا می‌شوند؛ زیرا پس از آن، ما تنها اعضای جامعه­ای هستیم که شایستگی ارائه برنامه‌های فکری جدید را داریم و آنها پیرو ما می‌شوند.» هالیوود با بهره‌گیری از جذابیت‌های فنی و محتوایی نقش مهمی در زمینه‌سازی و جاانداختن فرهنگ و ایدئولوژی غربی و از جمله طرح موضوع «پایان دنیا» دارد وسعی می­کند
با استفاده از عناصر تخیل، هیجان و شگفتی در سینمای هالیوود به بیننده بقبولاند که آینده جهان همان‌گونه خواهد بود که آنها به تصویر می‌کشند. از این رو، یکی از موانع قدرتمند در مقابل خود را مهدویت می‌داند و می­کوشد با به‌کارگیری شیوه‌های عملیات روانی، از نگرانی خود (جهانی شدن تفکر مهدویت) بکاهد. در این مقاله، نگارنده به‌منظور شناخت شیوه‌های مذکور با مطالعه موردی فیلم سینمایی «آواتار» ساخته جیمز کامرون به بررسی فیلم، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان حاکم بر آن پرداخته است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که از مهم‌ترین رهیافت‌های اصلی عملیات روانی سینمای هالیوود، تبلیغ دین نوین جهانی و القای منجی بودن امریکاست که با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف آنها را القا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to Apocalyptic Psychological Operations in Cinema of Hollywood with the Approach to Quarrelsome Against Mahdaviyat

نویسندگان [English]

  • Ma’sumeh Karimi
  • Ahmad Baseri
چکیده [English]

Hollywood filmmaking center in the world is one of the most important cultural exporting element of the United States of America for the outside world. According to thirteenth protocol of the scholars of Zionism "We need to bring people to frivolous and amuse them with different means and ways. Then they will lose their freedom thinking and will be our followers and we will be the only member of the society that have merit to present the new thinking plans" so, Hollywood takes advantage of the attractions of technical and content and play an important role in preparing and implanting the Western culture and ideology, including the issue of the "end of world" and by Using the elements of fantasy, excitement and surprises in Hollywood, trying to convince the viewer that the future will be the same world that they depict. Hence, one of the most powerful obstacles facing it is Mahdaviyat and is trying to use methods of psychological warfare to decrease its anxiety (globalization of Mahdaviyat thinking) down. In this article, the author aimed to understand the mentioned methods used in the film "Avatar" by James Cameron, using content analysis and discourse analysis governed it. The results show that the most important main approaches to Hollywood's psychological operations are the propagation of new world religion which inspire the US as the savior of it by using different methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approach
  • Psychological Operations
  • Mahdaviyat
  • Apocalyptic
  • Hollywood
  • Avatar