راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در هر جامعه مسائل مربوط به فرهنگ از مهم‌ترین موضوعات قابل بحث در بین محققان است. در سال‌های اخیر، غرب درصدد انتقال گزاره‌های فرهنگی خویش به سایر جوامع است تا بدین طریق سلطه‌گری خویش را، نه در بعد نظامی که در بعد فرهنگی به انجام رساند. برای این منظور زنان، هم به دلیل ویژگی‌های روان‌شناختی و هم به دلیل اینکه انتقال‌دهندۀ گزاره‌های فرهنگی به نسل بعد هستند، گروه هدف مناسبی به‌شمار می‌روند. این تحقیق بر آن است که راهکارهای مقابله با جنبه‌های منفی فرهنگ غرب در خصوص زنان را از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور آراء ایشان از طریق سایت Ledaer.ir و کتب مربوط جمع‌آوری شد و از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل محتوا نیز با استفاده از تحلیل تماتیک، کدگذاری باز و متمرکز و سپس تشکیل مقوله انجام شد. از دیدگاه ایشان چهار راهکار عمده برای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص زن عبارت‌اند از: برخوردی حکیمانه با فرهنگ غرب، غنی‌سازی فرهنگ به وسیلۀ تعامل فرهنگی، افزایش آگاهی‌بخشی به زنان، و آنچه بیشترین اهمیت را در این راهکارها داشت توجه به راهبرد اسلام در برخورد با زن در سه حوزۀ فردی، خانوادگی و اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Deal with the Culture of West on The Issue of Women in Imam Khamenei's Statements

نویسندگان [English]

  • Maryam Saeidian Jazi
  • Saeideh Yaraghi
چکیده [English]

In every society, issues of culture are the main topic of discussion among researchers. In recent years, the West has sought to transfer its cultural propositions to other communities to provide their domination, not in terms of military but in terms of cultural sphere. For this purpose, the women, both because of psychological traits and transporting the cultural statements to the next generation are the appropriate target group. This study suggests the strategies to deal with the negative aspects of the culture of the West about women considering the views of Ayatollah Khamenei. Therefore, his ideas were collected from the site of the Leader and related books studied by quantitative and qualitative content analysis method. Then the content analysis was analyzed using the Thematic content analysis and centralized and opened coding categories. From the view point of Imam Khamenei, four main strategies Of dealing with the Culture of West about women are: wisely encountering with the Culture of West, enrichment of culture through cultural interaction, increasing awareness of women and the last and most important strategy is to pay attention to   the strategies of Islam towards women in three areas of personal, family and social life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woman
  • Strategy of Dealing With
  • West
  • Ayatollah Khamenei
21. Spielvo, Jackson J. (2003). What is Western Culture? What is non Western Culture? ,Western Culture Global, Chapters 1-29. 22. www.Ledear.ir- 23. Zimmermann, Kim Azz (2012). What is culture?www:http// Live Sicience Contribiutor.