بازنمایی قهرمان در سینمای دفاع مقدس (نمونه موردی: فیلم شور شیرین

نویسندگان

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در این مقاله سعی شده است به‌طور اعم به بازنمایی قهرمان در سینمای دفاع مقدس و به‌طور اخص در فیلم «شور شیرین» - مقعطعی از زندگی سردار شهید اسلام محمود کاوه در مبارزه با ضدانقلاب در خطه شهیدپرور کردستان - پرداخته شود. برای این منظور به دو بعد مهم روش‌شناسی نشانه‌شناسی پرداخته می‌شود. نخست جایگاه معرفت شناختی نشانه‌شناسی بازنمایی همنشینی و دلالتهای فلسفی و پیامدهای نظری آن، و سپس مضامین عمده روش نشانه‌شناسی در قالب جانشینی توضیح داده خواهد شد. سرانجام در تحلیل انضمامی فیلم شور شیرین، توضیحات معرفتی و مضامین روشی بخش نخست به کار گرفته خواهد شد. پژوهشگران در این پژوهش، به‌دنبال دستیابی پاسخ به سؤال تحقیق هستند. به‌لحاظ روشی با استفاده از دلالتهای آشکار و ضمنی فیلم به بررسی ویژگیهای قهرمان فیلم و بازنمایی آن و نیز از طریق گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• Representation of the Hero in the Sacred Defense Cinema Case Study: Shoor-e Shirin (Sweet Passion) Movie

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Solgi
  • Mohammad Hadi Homayun
چکیده [English]

In this paper, an attempt has been made to represent ‘the hero’ in the Sacred Defense movies, in general, and in Shoor-e Shirin (Sweet Passion) movie, in particular – a period in the life of Mahmud Kaveh, one of the great martyred commanders of Islam, which was spent in fighting against the anti-revolutionary agents in the martyr-raising land of Kurdistan. For this purpose, the two major aspects of the semiotics methodology have been dealt with. First, the epistemological standing of the semiotics of syntagmatic representation, its philosophical implications and theoretical consequences are discussed. Then, the main implications of the semiotics method are explained within the framework of paradigmatic relations. And finally, in a supplementary analysis on Shoor-e Shirin movie, the insightful explanations and methodical implications of the first part are utilized. To answer the research question, the researcher has attempted to examine the characteristics of the movie hero and its representations using the implicit and explicit suggestions of the movie and collecting data from library resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • The Sacred Defense
  • The Sacred Defense Cinema
  • Hero
  • Hero Representation
  • Shoor-e Shirin (Sweet Passion) movie