الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور (استقرایی داده بنیاد از دیدگاه مقام معظم رهبری(مد ظله))

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با استفاده از نظریه داده بنیاد با بررسی بیانات، پیامها و استفتائات مقام معظم رهبری(مد ظله) در موضوع دفاع مقدس و راهیان نور به دنبال ساخت تصویری کلان از این پدیده نوظهور است. جامعه آماری تحقیق تمامی بیانات، استفتائات و پیامهای رهبری است. 84 گزاره از میان 36 مورد از بیانات و پیامهای مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب و با کد گذاری گزاره‌های منتخب، 126 کد باز (مفهوم اولیه) شناسایی شد و در ادامه با لحاظ نمودن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 24 مورد مفهوم اساسی تولید گردید. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد اردوهای راهیان نور برای جلوگیری از فراموشی یاد دوران دفاع مقدس و زیارت مقتل شهیدان توسط جمعی از رزمندگان دفاع مقدس شکل گرفت که پس از مدتی به یکی از بزرگترین عملیاتهای فرهنگی نظام با تأثیر مثبت بر فرهنگ عمومی کشور تبدیل گشت و اکنون به‌منظور توسعه اردوهای راهیان نور باید به‌صورت فرابخشی و با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های حکومتی و مؤسسات و گروه‌های مردمی عمل نمود. در این میان توجه به زیارت با معرفت زائران، جلوگیری از تحریف دفاع مقدس و جلوگیری از حوادث و سوانح راهیان نور ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• The Paradigmatic Pattern of Rhahian Noor Camps (Data-Oriented Inductive Reasoning from the Supreme Leader's Perspective)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ghaed Ali
  • Meisam Latifi
چکیده [English]

This research aims to make a big picture of this emerging phenomenon (Rahian Noor camps) using data-oriented theory by surveying the supreme leader’s statements, messages and advice on religious matters with regard to the areas of the sacred defense and Rahian Noor (the light of path). The research population includes all the supreme leader’s statements, advice on religious matters and messages. 84 propositions out of 36 statements and related messages with regard to the research topic were selected. 126 open codes (primary concepts) were identified by coding the selected propositions. 24 basic concepts were generated regarding the common content open codes. The results show that Rahian Noor camps were shaped by a group of sacred defense combatants in order to prevent the sacred defense period and pilgrimage to martyrs’ martyrdom places from oblivion that have been tuned into one of the biggest cultural operations with positive impact on public culture for a while. And now the governmental bodies, institutes and people-oriented groups should act in a way to promote Rahian Noor camps effectively. In the meantime, it is essential to pay attention to the pilgrimage of the pilgrims with wisdom, prevent the deviations of the sacred defense and Rahian Noor accidents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rahian Noor
  • Sacred Defense
  • War Tourism
  • Data-Based Theory
  • Cultural Management