تأثیر دست‌آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

با توجه به تهاجم فرهنگی نظام استکباری به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، این تحقیق که به‌منظور بررسی تأثیر دست‌آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی انجام ‌شده است. از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد هدف این تحقیق، تبیین تأثیر دست‌آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی بوده که برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق که تأثیر دست‌آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی چیست، بوده است. برای سنجش تأثیر دست‌آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامی، اطلاعات مورد نیاز با روش کتابخانه‌ای و با کار میدانی پرسشنامه، از جامعه نمونه آماری اطلاعات لازم گردآوری گردید و با جمع‌بندی و تجزیه‌وتحلیل آماری پرسشنامه، نتیجه‌گیری ارائه شد. نتایج گویای این بود که به‌طور کلی دست‌آورد‌های فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی تأثیر قابل توجهی داشته است؛ و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که دست‌آوردهای فرهنگی دفاع مقدس همه عوامل حفظ و استمرار انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و پوشش می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• The Influence of the Holy Defense's Cultural Achievements On the Preservation and Continuation of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Ali Jamali
چکیده [English]

Concerning the cultural invasion of Imperialism (Arrogance) against the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran's oppressive regime, this study has been done to evaluate the impact of the holy defense's cultural achievements on preserving of the Islamic Revolution, whichis of prime importance. The aim of this study was to determine the impact of the holy defense's cultural achievements on preserving and the continuation of the Islamic Revolution which was the main question of this study that has been answered. To assess the impact of the holy defense's cultural achievements on the factors of preserving and the continuation of the Islamic Revolution, the required information and data were collected through the library studying and through the fieldwork questionnaire from the community and a sample of it. after the statistical analysis of the questionnaire, results were presented. The results indicate that the cultural achievements of the holy defense had a significant impact on the preservation and the continuation of the Islamic Revolution. The researchers who have done the study show that the cultural achievements of the holy defense have affected and covered all the factors that cause the Islamic Revolution to sustain and continue

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Achievements
  • the Holy Defense
  • the Islamic Revolution
  • Culture