مقارنۀ گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی مسئولیت‌ حمایت

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

گفتمان حمایت از مستضعفان و مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان، از آرمان‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین قانون اساسی در جهان است که آرمان تحقق «سعادت انسان در کل جامعه بشری» را سرلوحۀ خویش قرار داده و اصول سیاست خارجی ایران را بر«نجات ملل محروم و تحت ستم» و «حمایت بی­دریغ از مستضعفان جهان» استوار کرده است.

نظریۀ «مسئولیت­حمایت» بر محور حقوق بشر و هدف انسان‌دوستانه، به‌منظور سازش میان حاکمیت دولت‌ها و ضرورت حمایت جهانی از انسان در برابر جنایات علیه بشریت ارائه شده است. در این مقاله همسویی مبانی اخلاقی مستتر در نظریۀ مسئولیت­حمایت با گفتمان انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Simultaneity of the Islamic Revolution's Discourse and the Principles of Ethical Support Responsibility

چکیده [English]

The simultaneous support of the Weak (the Oppressed) and the fi ght for saving the oppressed and deprived nations throughout the world is the unique ideals of the Islamic Revolution. The constitution of the Islamic Republic of Iran is the first constitution in the world that has realized the ideal of "human felicity throughout the human society" and has put Iran's principles of foreign policy based on" saving the deprived and oppressed nations" and "unfailing support of the world's oppressed".
The theory of "Support Responsibility" based on human rights and humanitarian purpose, in order to compromise the sovereignty of the state and the need for international support against the crimes against humanity of man is presented. In this article, the moral principles which are embodied in the theory of support Responsibility alignment with the Islamic revolution's discourse is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of the Revolution
  • Foreign Policy
  • Protecting the Weak
  • Support Responsibility
  • Human Rights
  • Humanitarian Law
  • Human Dignity
  • Rule of the State