بررسی شاخصه‌های معنویت در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی پردیس شهید رجائی دانشگاه فرهنگیان قزوین

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی پردیس آیت الله طالقانی دانشگاه فرهنگیان قم

چکیده

انقلاب اسلامی مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی پدید آمد و مسیر خود را در گام اول پیموده و به گام دوم رسیده است. فرهنگ ناب اسلامی خواهان سعادت نوع بشر است و سعادت نوع بشر نیز در گرو معنویت عمیق ناب می­ باشد. از این رو مقام معظم رهبری در توصیه ­های بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید دارد. اما رسیدن به معنویت عمیق، نخست نیازمند شناخت شاخصه­ های معنویت است. لذا ضرورت دارد شاخصه­ های تعمیق معنویت در منظومه فکری مقام معظم رهبری به عنوان مصدر بیانیه گام دوم، مورد اکتشاف قرار گیرد. در منظومه فکری معظم له، معنویت در سه سطح خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی صورت می­ گیرد. پژوهش حاضر تلاشی است برای شناخت این شاخصه­ ها و به صورت استقرایی به اکتشاف مؤلفه­ های آن می ­پردازد. سپس اطلاعات به دست آمده را با روش کیفی داده­کاوی بررسی نموده و به صورت توصیفی-تحلیلی بیان می­نماید. چشم انداز این نوشتار نیز بررسی اکتشافی از شاخصه ­های شش توصیه دیگر معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the indicators of spirituality in the intellectual system of the Supreme Leader Emphasizing the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

  • Dr. Mehdi Mohammadzadeh Bani Tarabi 1
  • Dr.mohamadhosin zareeirezaii 2
  • Dr.ahmad emdadi 2
1 Assistant Professor of the Department of Islamic Education, Shahid Rajaei Campus, Farhangian University of Qazvin
2 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Ayatollah Taleghani Campus, Farhangian University of Qom