بررسی سبک زندگی در دیوان اشعار پروین اعتصامی با تاکید بر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پروین اعتصامی، شاعره بعد از مشروطیت نقش موثری درآگاه سازی و پیشرفت جامعه ایرانی داشته است. انقلاب مشروطیت، با ایجاد تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران ، زمینه مناسبی برای فعالیت و حضور پیکره مسکوت جامعه فراهم نمود. چنین است که رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نیز او را شاعری برجسته می دانند . بانوی فرهیخته ای که با وجود مرتبه بالای شعرهای او، عده ای سعی در پوشاندن نام و جایگاه باارزش وی داشته اند. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین سبک زندگی بر اساس ارزش های اصیل ایرانی اسلامی دراشعار پروین اعتصامی است. این تحقیق از زمره تحقیقات کیفی و شیوه گردآوری یافته ها مراجعه به اسناد و کتاب ها و مقالات و شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها تحلیل محتوای کیفی است.   نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر ملموس و ماندگار اندیشه های پروین اعتصامی بر بیداری زنان معاصر و ترغیب آنان به بازنگری در ارزش ها بر مبنای  سبک زندگی و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Lifestyle in Parvin Etesami’s Poetical Works with Emphasis on the Islamic Iranian Culture

نویسنده [English]

  • Dr.Seyedeh Zahra Nozen
Assistant Professor, Department of Language and Literature, Amin Police Science University.
چکیده [English]

Parvin Etesami, a poetess of the era after the constitutional movement, has played an effective role in informing and developing Iranian society. The Constitutional Revolution, by creating political and social changes in Iran, provided a suitable ground for the activity and presence of the silent body of society. It was so that the leader of the revolution, Ayatollah Khamenei, also considered her as a prominent poet. An educated lady who, despite the high rank of her poems,  some have tried to cover her name and distinguised position. The main purpose of this study is to explore the lifestyle based on the original Iranian-Islamic values ​​in the poems of Parvin Etesami. This research is one of the qualitative researches and the method of collecting findings is by referring to documents, books and articles and the method of analyzing the findings is qualitative content analysis. The results of the study reveal the tangible and lasting effect of Parvin Etesami's ideas on the awakening of contemporary women and their encouragement to reconsider values ​​based on the original Iranian and Islamic lifestyle and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parvin Etesami
  • lifestyle
  • Islamic-Iranian Culture
  • Constitutional Era
  • Contemporary Women