کارکردشناسی فرهنگی- ارتباطی مساجد دانشگاهی؛ مورد مطالعه مساجد دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و شریف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران.

2 کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی کارکردهای  فرهنگی- ارتباطی مساجد دانشگاهی می­باشد. مسجد از نهادها و کانون­های اصلی فرهنگی و اجتماعی جامعه است. دانشگاه نیز با توجه به نوع مخاطب خاص خود که قشرهای هیات علمی، دانشجو و کارکنان و نخبگان علمی و فرهنگی جامعه را شامل می­شود، از نهادهای تاثیرگذار بر جامعه و مردم بوده که می­تواند زمینه­ساز بسیاری از تحولات کشور باشد. بنابراین طرح­ریزی، تدوین و اجرای شایسته­ی برنامه­های فرهنگی در این نهاد مهم (مسجد دانشگاه) ضروری و سودمند به نظرمی­آید. برای انجام این پژوهش با روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون و انجام نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­­هایی با متولیان امر در سه مسجد دانشگاه تهران، تربیت­مدرس و شریف، با رویکرد کارکردهای ارتباطی و فرهنگی مسجد، صورت پذیرفته؛  و جزییات برنامه­های فرهنگی و ارتباطی مسجد دانشگاهی در جدول نکات کلیدی بارگذاری شده ­اند. با بررسی صد مورد نکات کلیدی و درنظر گرفتن همسان بودن برخی مفاهیم و مقوله­های اصلی، مضامین پایه استخراج شده­اند. با بررسی مشابهت این مضامین و اعمال هم­پوشانی بین آنها، هشت مورد مضامین سازمان­دهنده که در واقع همان کارکردهای فرهنگی- ارتباطی مسجد دانشگاهی بوده، احصا گردیده است.در پایان، کارکردهای ویژه فرهنگی- ارتباطی مسجد دانشگاهی با رویکردهای آموزشی، روشنگری، فرهنگ ­سازی، تبلیغی، خدمت­رسانی، اطلاع­رسانی،‌ ارتباط با مخاطب و ارشادی، بررسی و شناسایی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural-Communication Functionology of University Mosques; Case study of Tehran University, Tarbiat Modares and Sharif mosques

نویسندگان [English]

  • Dr.Meysam Farokhi 1
  • Fatemeh khalaje 2
1 Assistant professor, department of communication and cultural studies, Refah University, Tehran
2 MA in Advertisement and cultural communication, Soore University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify the cultural-communication functions of university mosques. The mosque is one of the main cultural and social institutions and centers of society. Due to its special type of audience, which includes faculty, students, staff and scientific and cultural elites of the society, the university is one of the influential institutions on society and people that can be the basis for many developments in the country. Therefore, proper planning, compilation and implementation of cultural programs in this important institution (University Mosque) seems necessary and useful. To conduct this research with qualitative research method and content analysis and purposeful sampling, interviews were conducted with the trustees of the three mosques of the University of Tehran, Tarbiat Modares and Sharif, with the approach of communication and cultural functions of the mosque; And the details of the cultural and communication programs of the University Mosque are uploaded in the table of key points. By examining one hundred key points and considering the similarity of some of the main concepts and categories, the basic themes have been extracted. Examining the similarity of these themes and the overlap between them, eight cases of organizing themes, which were in fact the cultural-communication functions of the university mosque, have been identified.Finally, the special cultural-communication functions of the university mosque with educational, enlightenment, culture-building, propaganda, service, information, communication with the audience and guidance have been studied and identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural function
  • communication function
  • university mosque
  • Culture
  • Communication