ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقالات فارسی حوزه «قدرت نرم»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات و دانش)، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

چکیده

قدرت نرم توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به‌جای اجبار یا تطمیع است. بررسی وضعیت پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران حوزه قدرت نرم، علاوه بر اینکه سطح توانمندی علمی و میزان تأثیر آنان را در توسعه علمی نشان می‌دهد، می‌تواند به عنوان معیار مناسبی با هدف ارزیابی علمی این جامعه، برای ارتقای علمی موردتوجه مسئولان قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی شبکه هم تألیفی نویسندگان حوزه قدرت نرم در ایران است. این پژوهش از نوع علم‌سنجی بوده و با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و با استفاده از نرم‌افزار نود ایکس ال انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی تمامی مقالات حوزه قدرت نرم بوده که در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (sid) و پایگاه سیولیکا نمایه شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، 174 مقاله با موضوع
قدرت نرم در این پایگاه‌ها نمایه شده‌اند. این مقالات توسط 348 نویسنده نوشته شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان همکاری علمی در بین نویسندگان حوزه قدرت نرم پایین است. در ادامه فعال‌ترین نویسندگان حوزه قدرت نرم بر حسب تعداد گره، بیشترین مرکزیت بینابینی و بیشترین مرکزیت بردار ویژه مشخص شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Drawing and Analysis Co-Authored by Persian Articles in the Field "Soft Power"

نویسندگان [English]

 • Dr.Mohammadreza Vasfi 1
 • Yaser Feizollahi 2
1 Faculty Member, Department of Information Science and Science, University of Tehran, Faculty of Management
2 PhD student in Information Science and Knowledge (majoring in Information and Knowledge Management), University of Tehran, Faculty of Management,
چکیده [English]

Soft power is the ability to influence others to achieve optimal results through attractive rather than compulsory or despised. The study of the researches conducted by researchers in the field of soft power, in addition to showing their level of scientific capability and their impact on scientific development, can be considered as an appropriate criterion for scientific evaluation of this society for scientific promotion of the authorities. The aim of this study was to investigate the co-authoring network of soft power writers in Iran. This study is a scientometrics study and was conducted using social network analysis approach using 90XL software. The study population consisted of all articles in the field of soft power indexed in scientific information center of Jihad University (sid) and Siolika database. The findings showed that during the period of study, 174 articles with soft power were indexed in these databases. These articles are written by 348 authors. The survey shows that the amount of scientific cooperation among authors in the soft power field is low. The most active authors of soft power field were identified according to the number of nodes, the highest interstitial centrality and the highest specific vector centrality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soft Power
 • Co-Authorship
 • Social Network Analysis
 • Scientific Mapping
 • Nodexl Software
 1. اصنافی، امیررضا؛ حسینی، الهه و آمایه، سارا (1396). «ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب‏شناسی خانواده» با بهره‌گیری از شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی». فصلنامه خانواده پژوهشی. 13(2)، 319-333.
 2. رحیمی، ماریه و فتاحی، رحمت‌الله (1386). «همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک». فصلنامه کتاب. (71)، 235- 248.
 3. سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده و فرج پهلو، عبدالحسین (1392). «تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات». پردازش و مدیریت اطلاعات. 29(1)، 191-210.
 4. عباس‌پور، جواد؛ نقشینه، نادر؛ فدائی، غلامرضا و عصاره، فریده (1392). «بررسی قابلیت به‌کارگیری سنجه‌های مرکزیت به عنوان شاخص‌های ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه‌ای: مطالعه مقدماتی». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. دوره 19(1)، 149-161.
 5. عرفان‌منش، محمدامین و بصیریان جهرمی، رضا (1392). «شبکه هم تألیفی مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات. 24(2): 76-92.
 6. عرفان‌منش، محمدامین؛ گرایی، احسان و بصیریان جهرمی، رضا (1394). «بررسی ده‌ساله‌ی عملکرد و تحلیل جرگه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور در تولیدات علمی حوزه اطلاع‌سنجی». پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 31(2)، 325-347.
 7. علیپورحافظی، مهدی؛ رمضانی، هادی و مؤمنی، عصمت (1395). «ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم رخدادی واژگان». پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 33، شماره 2: 453-488.
 8. فلاح، محمد؛ چمنی، زهرا و صراف زاده، مریم (1395). «دیداری‌سازی شبکه هم تألیفی مجلات علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم ورزشی دانشگاه تهران». مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی. 3(2)، 49-62.
 9. فهیمی‌فر، سپیده؛ غلامپور، بهزاد و غلامپور، سجاد (1397). «بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب آف ساینس طی سال‌های 2006-2016». مطالعات مدیریت ورزشی. 10(49)، 37-58. شناسه دیجیتال:22089/smrj.2018.4690.1900.
 10. هرسیج، حسین و تویسرکانى مجتبى (1389). «تأثیر مؤلفه‌های هویت‌ساز ایرانى بر قدرت نرم جمهورى اسلامى ایران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگى. دوره سوم، شماره 9 فصل بهار.
 11. رفیع، حسین؛ قربی، سیدمحمد جواد قربی (1390). «بازخوانی قدرت نرم؛ مطالعه موردی عملیات روانی». فصلنامه مطالعات سیاسی. 3(12) ، 139-173.
 12. پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal
 13. مرجع دانش (ناشر تخصصی کنفرانس‌های ایران) https://www.civilica.com/papersearch
 14. دانشنامه آزاد ویکی پدیا (قدرت نرمhttps://fa.wikipedia.org/wiki/)
 15. Brodka, P.; et al. (2011). "A degree centrality in multy-layered social network". Paper presented in the International Conference on Computational Aspects of Social Networks, Wroclaw, Poland.
 16. Cheong, F.; Corbit, B. (2009). "A social network analysis of the co-authorship network of the Australian conferences of Information Systems from 1990 to 2006". Paper Presented in the 17th European Conference on Information Systems, Verona, Italy.
 17. Erfanmanesh, M.; Rohani, V. A. ; Abrizah, A. (2012). "Co-authorship network of scientometrics research collaboration". Malaysian Journal of Library & Information Science , 17(3): 73-93.
 18. Guns, R.; Liu, Y. X.; Mahbuba, D. (2010). "Q-measures and betweenness centrality in a collaboration network: A case study of the field of Informetrics".Scientometrics , 87(1): 133-147.
 19. Gupta, B. M., and S. Bhattacharya. 2004. A bibliometric approach towards mapping the dynamics of science and technology. DESIDOC Bulletin of Information Technology. 24 (1): 3-8.
 20. Hudson, J. 1996. Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economics Perspectives. 10, 153˚8.
 21. Wasserman, S. & K. Faust (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Nye jr. Joseph s (2008). Public diplomacy and soft power. ANNALS, AAPSS, 616