نقش معنویت درون‌زا در استحکام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در نظام مقدس جمهوری اسلامی، گسترش معنویت امری حیاتی و زیر ساختی در تولید اقتدار درون زا با تکیه بر استحکام ساخت درونی کشور و پایداری قدرت ملی است. این اقتدار با دو شرط بنیادین، معنویت و مدیریت عالمانه منابع مادی قدرت به تعالی خواهد رسید. در این پژوهش بصورت توصیفی و با تاکید بر روش تحلیلی- محتوایی و جستار آخرین منابع اعم از: کتب، مقالات، مصاحبه های رسانه ای، سخنرانی های موجود در سایت ها و کتابخانه ها در اختیار بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قدرت فرهنگی معنوی دار می تواند در حفظ آداب، سنن و اعتقادات مردم می تواند روحیه معنوی توده های اجتماعی را ارتقا داده و راه نفوذ خرده فرهنگ های مسموم در فرهنگ اصیل ملی و دینی کشور به حداقل رساند. براین اساس، نظام اقتصادی معنویت پایه، راه رسیدن به اقتصادی پویا، با نشاط، اثربخش و منبعث از آموزه های ناب را کوتاه نموده که میوه آن اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ارزشمندترین راه مقابله با انواع تهدیدات اقتصادی است. قدرت نظامی معنویت مدار، حاصل آن تربیت نیروی نظامی که تنها با ساز و برگ اتکا نداشته(جهاد اصغر) بلکه از تمام فرصت ها ی در تعالی اندیشه انسان الهی تلاش می کند(جهاد اکبر). اقتدار برون زا؛ وابسته؛ موقتی، شکننده؛ نامطمئن و ناپایدار بوده در حالی که اقتدار درون زا چند وجهی، دائمی، اطمینان بخش، پایدار و بر اساس نیازهای بومی، ملی و دینی قابلیت دستکاری  و بدون هیچ دخالت نیروی خارجی قابل توسعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of endogenous spirituality in strengthening the internal structure of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammadsaleh jokar
PhD student at the Higher National Defense University.
چکیده [English]

Aim of the research: In the holy system of the Islamic Republic, the expansion of spirituality is a vital and infrastructural matter in the production of endogenous authority, relying on the strength of the internal structure of the country and the stability of national power. This authority will be exalted with two fundamental conditions, spirituality and the wise management of the material resources of power. Research method: In this research, descriptive and with emphasis on analytical-content method and search of the latest sources including: books, articles, media interviews, lectures on sites and libraries have been available. Findings: The findings indicate that spiritual cultural power can preserve the customs, traditions and beliefs of the people can enhance the spiritual spirit of the social masses and the way of penetration of toxic subcultures in the original national and religious culture of the country. Minimized. Conclusion: The economic system of basic spirituality has shortened the path to a dynamic, vibrant, effective and pure economy, the fruit of which is a resistance economy. Resistance economics is the most valuable way to deal with all kinds of economic threats. Spiritual-oriented military power, the result of the training of a military force that does not rely only on uniforms (minor jihad) but strives for all opportunities in the exaltation of divine human thought (major jihad). Exogenous authority; Dependent; Temporary, fragile; It is uncertain and unstable, while endogenous authority is multifaceted, permanent, reassuring, stable, and can be manipulated based on indigenous, national, and religious needs without any outside intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • strength of internal construction
  • endogenous and exogenous authority