مفهوم‌شناسی امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

دستیابی به امنیت مورد نظر اندیشمندان و از نیازهای فردی و اجتماعی می‌باشد. هدف این نوشتار مفهوم‌شناسی امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب است و سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که مفهوم امنیت در بیانیه گام دوم انقلاب چگونه و در چه ابعادی مطرح شده است؟ در پژوهش پیش رو برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای متن محور استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، مأیوس شدن مردم از آینده نظام، دوری مسئولین از زهد انقلابی، طهارت اقتصادی و... از آسیب‌های امنیتی نظام مقدس ج.ا.ا است. مواردی که به عنوان راهبرد امنیتی مورد تأکید قرار گرفته عبارتند؛ استفاده از نهادهای مردمی در جنگ نرم، مقابله با اقدامات ضد معنویت، مراقبت از مشروعیت نظام، مبارزه با فساد، پاکدستی مدیران، حفظ ارزش‌های انقلابی است گفتمان غالب بیانیه ایجابی، از جنس نرم‌افزاری، با تأکید بر مدیریت خواسته مردم، بالا بردن توان پاسخ گویی و مدیریت نرم بوده لیکن بهره‌گیری از گفتمان سلبی متناسب با تهدیدات سخت دشمن نیز در دستور کار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of security in the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

 • Dr.Rashid Khalafzadeh 1
 • Dr. Asghar Eftekhari 2
1 PhD in Political Geography, Tehran Research Sciences Branch
2 Professor of Imam Sadegh University
 1. قرآن کریم (1391). ترجمه مهدی محمودیان. تهران: انتشارات اسوه.
 2. مقام معظم رهبری (1397). بیانیه گام دوم انقلاب: سایت معظم له.
 3. ازغندی، علی‌رضا، روشندل، جلیل (1390). مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: سمت، چاپ دوازدهم.
 4. افتخاری، اصغر (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5. افتخاری، اصغر (1385). کالبد شکافی تهدید. تهران: دانشگاه امام حسین(ع)
 6. افتخاری، اصغر (1391). امنیت. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 7. بی نام (1384). جامعه اطلاعاتی در یک نگاه. تهران: انتشارات مرکز مطالعات دانشگاه فارابی.
 8. بی نام (1386). اطلاعات استراتژیک. مفاهیم. تولید و کاربرد آن. تهران: نشر مرکز مطالعات کاربردی فارابی (قلم).
 9. بی نام (1387). تهدیدات قدرت ملی شاخص­ها و ابعاد. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 10. بوزان، باری، ویور،الی، دوویلد، پاپ (1395). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت (علیرضا طیب، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 11. پوراوند، طیبه (1388). اهمیت و جایگاه دشمن‌شناسی در قرآن. تهران: مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
 12. تقوی، امیر (1380). دایره المعارف اطلاعاتی (مفاهیم و اعلام). تهران: دانشکده اطلاعات.
 13. دهخدا، علی­اکبر (1377). لغت­نامه دهخدا. تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 14. حجازی، سید شهاب الدین، جعفری تهرانی (1390). دشمن و دشمن‌شناسی. دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر.
 15. جزینی، علیرضا و علیزاده، عظیم (1389). واکاوی عملیات پلیس در جنگ نرم. تهران: معاونت آموزش ناجا.
 16. خاتمی، سید احمد (1378). دشمن‌شناسی از دیدگاه امام علی(ع).تهران: فصلنامه پاسدار اسلام.
 17. مرادیان، محسن (1391). مبانی نظری امنیت. تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.
 18. مکارم شیرازی، ناصر (1373). تفسیر نمونه، چاپ دوازدهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 19. موسوی، سید صمد (1388). عوامل دشمنی یهود با اسلام، قم: انتشارات پایگاه حوزه.
 20. مرادی، حسن، جمشیدیان، هادی (1396). بررسی جنگ نرم دشمن در بیانات مقام معظم رهبری. فصلنامه امنیت ملی. شماره 25. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 21. سلمانپور، محمد جواد (1378). دشمن‌شناسی و دشمن ستیزی از دیدگاه امام خمینی(ره). قم: فصلنامه مهساج.
 22. صادقی، ذولقدر (1395). مباحثی در پایداری امنیت. تبریز: انتشارات قراقوش.
 23. صالحی، محمود (1378). کنترل اطلاعاتی در اغتشاشات شهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده امام باقر(ع).
 24. غلامی، نجفعلی (1390). دشمن‌شناسی در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی. قم: مؤسسه ولاء منتظر.
 25. هاشمیان فرد، زاهد (1390). امنیت در اسلام. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.