مطالعه کیفی «انحراف جوامع بشری از دین و فطرت الهی» راهی برای شناخت مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

معاندان و دشمنان معاصر بر این عقیده­اند که تهدید نرم در حوزه فرهنگی، می­تواند باورها و نگرش مردم در جوامع دینی به­ویژه جمهوری اسلامی ایران را دستخوش تغییر کرده و سپس زمینه رویارویی آن­ها با نظام سیاسی حاکم را فراهم و در نتیجه امنیت کشور را با چالش مواجه نماید. در این پژوهش، بحث «انحراف جوامع بشری از دین و فطرت الهی» بدواً یکی از ابعاد مفروض تهدید نرم فرهنگی انگاشته شده و تلاش گردیده است که با مطالعه منابع اسلامی و به­طور خاص، قرآن کریم و سیره نبوی، مؤلفه‌های آن شناسایی و احصاء شود. نوع تحقیق؛ نظری و کاربردی- توسعه­ای و روش تحقیق آن، داده بنیاد (گراندد تئوری) به شیوه کیفی می­باشد. داده­های آن به صورت کتابخانه ­ای و میدانی، با استفاده از ابزار فیش‌برداری و مصاحبه با مراجعه به جامعه آماری تحقیق شامل آیات و تفاسیر قرآن کریم با رویکرد فرهنگی- تربیتی و کتب سیره نبوی گردآوری و اعتبار و پایایی آن نیز از طریق کشف و بازرسی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تأیید 44 نفر افراد خبره و صاحب‌نظر رسیده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بحث «انحراف جوامع بشری از دین و فطرت الهی» از جمله ابعاد تهدید نرم فرهنگی است که علیه مرجع امنیت اسلامی کاربرد دارد و مؤلفه­های آن­ شامل «اشاعه فحشا و منکر در جامعه»، «زمینه‌سازی برای انحرافات مردم»، «ترویج برنامه­های هنری و سرگرمی­های مخرب»، «تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی علیه دین و مذهب»، «بدعت و نوآوری در دین»، «ممانعت از رشد آگاهی و بصیرت دینی جامعه»، «دورویی در گفتار و کردار»، «اشرافی گری و دنیاگرایی»، «تطمیع و اغوا»، «اضلال و انحراف در جامعه»، «اختلاف و تفرقه‌افکنی» و «دامن زدن به اختلافات دینی و مذهبی» می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of "Deviation of Human Societies from Divine Religion and Nature" A Way to Understand the Components of Soft Cultural Threat

نویسنده [English]

  • Dr.Mohammad Hassan Moslemi
Lecturer and Researcher, Imam Khomeini University of Marine Sciences, Noshahr, Iran,
چکیده [English]

Contemporary dissidents and enemies believe that the soft threat in the cultural sphere can change people's beliefs and attitudes in religious societies, especially the Islamic Republic of Iran, and then pave the way for their confrontation with the ruling political system and thus challenge the security of the country. In this research, the discussion of "deviation of human societies from religion and divine nature" is first considered as one of the assumed dimensions of soft cultural threat and it has been attempted to identify and identify its components by studying Islamic sources and specifically, the Holy Quran and prophetic traditions. The type of research, theoretical and applied-development and its research methodology is the foundation data (grounded theory) qualitatively. Its data were collected in a library and field form, using fishing tools and interviews by referring to the statistical population of the research including verses and interpretations of the Holy Quran with a cultural-educational approach and prophetic books, and its validity and reliability have been confirmed by 44 experts and experts through discovery and inspection in three stages of open, pivotal and selective coding. The findings show that the discussion of "deviation of human societies from religion and divine nature" is one of the dimensions of the soft cultural threat that is used against the Islamic security authority, and its components include "spreading prostitution and denial in society", "conditions for people's deviations", "promoting artistic programs and destructive entertainments", "cultural and propaganda invasion against religion", "heresy and innovation in religion", "preventing the growth of religious awareness and insight" "Hypocrisy in speech and actions", "aristocracy and worldlism", "seduction", "deviation in society", "division and division" and "fueling religious and religious differences".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Cultural Threat
  • Holy Quran
  • Prophetic Tradition
  • Security
  • Deviation of Society