آسیب‌شناسی اعضای سازمان مردم نهاد دفاعی در رویارویی با تهدیدات نرم و ارائه راهبرد مقابله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه قدرت نرم دانشگاه امام حسین(ع)

2 استادیار گروه علمی مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استاد گروه علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی آسیبهای اعضای سازمان مردم نهاد دفاعی در رویارویی با تهدیدات نرم و ارائه راهبرد مقابله است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، اولویت آسیبهای اعضای سازمان مردم نهاد دفاعی عبارت است از: مسئولیت پذیری بدون داشتن تخصص(حب مقام)، کاهش روحیه فداکاری (فردگرایی)، کاهش اعتماد به مسئولان به دلیل وجود تعارض در گفتار و رفتار (بی اعتمادی)، ترجیح منافع شخصی بر ارزشهای انسانی (دنیا گرایی)، ترجیح ایرانی بودن بر مسلمان بودن در نتیجه تبلیغات غرب، اعتماد به رسانه غربی بیش از رسانه ملی در نتیجه مشاهده سانسور، فلج تصمیم گیری در مواقع بحران(ایجاد تردید)، عدم الگو بودن برای آحاد جامعه در نتیجه تبلیغات مادی گرایی رسانه‌ها، ضعف به‌کارگیری مناسب فناوریهای نوین ارتباطی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Defense NGO Members in the Face of Soft Threats and Presentation of Coping Strategies

نویسندگان [English]

  • Dr.SeyyedAli Seyyednejad 1
  • Dr.Hojatollah Moradi 2
  • Khodayar Ebrahimi 1
  • Dr.Ebrahim Mottaqi 3
1 Author and Faculty Member,Imam Hussein (a.s.) University
2 Assistant Professor, Imam Hussein (a.s.) Comprehensive University
3 Full Professor,Tehran University
چکیده [English]

This study aims to identify the weaknesses of defense NGO members in the face of soft threats and present the requiredcoping strategies. The results of data analysis revealed that the following are the flawsof defense NGO members in order of importance:accepting responsibility without having the required expertise (love of position), decreased dedicationmorale (individualism), reduced trust in authorities due to the existence of conflicts in words and actions (distrust), preference of personal interests to humanitarian values (materialism), preference ofIranian citizenshipto being a Muslimas a result of the West propaganda, trusting the Western media more than the national media over censorship, paralysis of decision-making in times of crisis (uncertainty creation), not being a role model for individuals in society a result ofthe materialistic propaganda of the media, and lack of ability to use new communication technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology of Defense NGO Members
  • Soft Threats in the Field of Organizations
  • Coping Strategies for Soft Threats