استحکام سرمایه نرم داخلی رهیافتی برای مصاف با استکبار جهانی (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

امروزه با کوچک‌تر و پیچیده‌تر شدن جهان به واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط معادلات گذشته تا حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است؛ به گونه‌ای که به جای به کار‌گیری مستقیم زور، توجه قدرتها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت‌آمیز با به کار‌گیری شیوه‌های نوین معطوف گردیده است. اولویت استکبار در مواجهه با نظام اسلامی جنگ نرم است در مقابله با جنگ نرم دشمن می‌بایست قدرت نرم خودی به خوبی تبیین و بکاربرده شود. بنابراین از آنجایی که سرمایه نرم در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی امنیتی و اقتصادی نقشی بسیار مهم در افزایش و باز تولید قدرت نرم دارد، می‌تواند به عنوان مؤلفه‌های اساسی تولید و افزایش قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرند؛ و سرمایه‌های نرم باید به قدرت نرم تبدیل شوند و در این فرایند رسانه می‌تواند نقش موثری را داشته باشد. از این رو استکبار با سازوکار‌های جنگ نرم و ابزارهای رسانه‌ای سعی در مقابله با ایران با ابزارهای پیشرفته ارتباطی را دارند؛ لذا تلاش می‌شود تا نقش رسانه در فرایند تبدیل سرمایه نرم به قدرت نرم مورد بررسی قرار گرفته و راهبردهای تحقق و راهکارهای رسانه‌ای ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consolidation of the Domestic Soft Capital as an Approach to Combating the Global Arrogance (With Emphasis on the Views of the Supreme Leader)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mehraban 1
  • Esmaeel KhanAhmadi 2
  • Khodayar Ebrahimi 2
1 Ph.D. Candidate, the Supreme National Defense University
2 Faculty Member, Imam Hussein (a.s.) University
چکیده [English]

Today, as the world is shrinking and getting more complex due to the increasing growth ofcommunication means, the formerequations have been largely disrupted and replaced with new ones, such that the world powers have turned to usingsoft power and making changes through peaceful and novel mechanisms instead of employing direct coercion. In dealing with the Islamic Republic of Iran, the priority of the Global Arrogance is soft war and to deal with the enemys soft war, we need to explicate and utilize our own soft power very well.Thus, since soft capital and its various social, cultural, defensive, security and economic manifestations play a very important role in the enhancement and reproduction of soft power, it can be considered a significant factor in the creation and development of the Islamic Republic of Irans soft power and soft capitals need to be converted tosoft power and the media can play a significant part in this process. Hence, as the Global Arrogancestruggles to confront Iran using soft war mechanisms and media tools, an attempt has made here to look into the role of media in the process of converting soft capitals to soft power and introduce the strategies required for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Capital
  • Soft Power
  • Social Capital
  • Cultural Capital
  • Political Capital of the Arrogance