روشهای تحقق امنیت فرهنگی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده امام خمینی (ره) و عضوء دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

سؤال اصلی این پژوهش این است که امام خمینی (ره) از چه روشهایی برای تحقق امنیت فرهنگی بهره می‌گرفتند؟. یافته‌های این پژوهش حاکی است که اولاً امام خمینی (ره) به مقوله امنیت و ابعاد آن توجه ویژه‌ای کرده‌اند و از آنجا که برای فرهنگ اهمیت زیادی قائل بودند، تقویت فرهنگ و زدودن ناامنی‌ها از آن را طلب می‌کردند و با هشدارها و پیامهای خویش مردم را از تهدیدات فرهنگی آگاه می‌ساختند. ثانیاً روش امام خمینی(ره) برای مدیریت منازعات فرهنگی و حفاظت از حوزه فرهنگ، تدریجی و در بستر زمان بود که با مشارکت همگانی، آگاهی و ممارست مسئولان در برابر فرهنگهای مهاجم به دست می‌آید. ثالثاً روش امنیت‌سازی فرهنگی در سیره عملی و منظومه فکری امام خمینی(ره) شامل پنج مرحله می‌شود. به عبارتی دیگر، امام خمینی(ره) برای تحقق امنیت فرهنگی، مراحل شناخت و آگاهی از فرهنگ بومی، شناخت فرهنگ وارداتی منحرف، هشدار فرهنگی و آگاهی دهی به مردم در خصوص تهدیدات فرهنگی، شناخت تهدیدات فرهنگی و ارائه راهبردهایی برای مقاومت فرهنگی را مدنظر داشتند و طبق توالی آنها را اجرایی می‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural SecurityResearch Methods in Imam Khomeini’s (rah.) Thought System

نویسندگان [English]

  • Dr.Seyyed Sadrodin Mousavi 1
  • Mahammadjavad Ghoorbi 2
1 Associate Professor at Imam Khomeini (rah.) Research Center and Faculty Member ofSchool of World Studies atTehran University
2 M. A. In Islamic Political Thoughts,
چکیده [English]

The main question of this research workis:“Which methods did Imam Khomeini (rah.) utilizeto achieve cultural security?” The findings of this study suggest that, firstly, Imam Khomeini (rah.) paid special attention to security and its various dimensions and since he found culture highly important, he always sought to reinforce culture, make it free frominsecurities and make people aware of cultural threats by his warnings and messages. Secondly, Imam Khomeinis (rah.)way of managing cultural conflicts and protecting the domain of culture was gradual and time-honored, which was fulfilled throughpublic participation and awareness and constant involvement of the authorities in the face of the invading cultures. Thirdly, the cultural securitizationmethod in Imam Khomeinis practical life and thought systemconsists of five stages. In other words, to fulfill cultural security, Imam Khomeini (rah.) considered the five stages of knowing the native culture and being aware of it, knowing the deviantimported culture,giving cultural warnings and making people aware ofcultural threats, understanding cultural threats and offering strategies for cultural resistance and implemented them sequentially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security and Culture from Imam Khomeini’s (rah.) Perspective
  • Cultural Security in the Islamic Republic of Iran
  • Cultural Approaches to Security in the Islamic Republic of Iran