الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده‌سازی آن (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امین

2 استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و به روش مولتی متد، شامل تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی، از جمله آیات و روایات و بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری برای تدوین الگو و سپس تشکیل گروه‌های کانونی برای تعیین اقدامات اساسی و برنامه‌های اجرایی آن انجام شد. جامعه مورد مطالعه در بخش اول، اسناد و در بخش دوم، مسئولان و خبرگان مرتبط با امر تربیت دینی دانشجویان بودند که در حد اشباع نظری و به روش هدفمند انتخاب شدند. تعداد جلسات گروه‌های کانونی 10 جلسه و میانگین تعداد اعضا 12 نفر بود. در نهایت، روایی الگو با عرضه آن به 15 نفر از مسئولان و خبرگان تأیید شد. الگوی مستخرج از این روش در چهار بعد اخلاق و رفتار، ارزش‌های انقلابی، باور و شناخت و احکام ارائه شد. مؤلفه‌های بعد اخلاق و رفتار، شامل اخلاق و رفتار فردی با 22 شاخص، اخلاق و رفتار اجتماعی با 22 شاخص، اخلاق و رفتار سازمانی با 14 شاخص و اخلاق و رفتار خانوادگی با 5 شاخص بودند. بعد باور و شناخت با مؤلفه فهم و استدلال و 5 شاخص مرتبط، احکام با احکام عمومی و تخصصی و ارزش‌های انقلابی با سه مؤلفه بصیرت با 5 شاخص، رفتار انقلابی با 10 شاخص و تفکر بسیجی با 5 شاخص معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model, Religious and Revolutionary Education, Student, Amin University of Law Enforcement Sciences.

نویسندگان [English]

 • Dr. Lotfali Bakhtiari 1
 • Dr.Fariba Shayegan 2
1 Associate Professor Amin University
2 Professor at Amin University of Law Enforcement Sciences
 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. احمدآبادی آرانی، نجمه و سبحانی‌نژاد، مهدی (1399). تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن با تأکید بر نظریه پساساختارگرایی. فصلنامه حیات طیبه. دوره 7، شماره 21.
 4. ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی. شماره 6.
 5. باقری، خسرو (1381). آسیب و سلامت در تربیت دینی، دوفصلنامة تربیت اسلامی، شماره 6، صص 13-60.
 6. حسینی، سید علی‌اکبر (1379). تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 7. حیدری ستوده، زین‌العابدین (1391). تربیت معنوی از دیدگاه امام علی(ع) بر مبنای نهج‌البلاغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
 8. داوودی، محمد (1384). تربیت دینی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 9. دلاور، علی و کوشکی، شیرین (1394). روش تحقیق آمیخته. تهران: نشر ویرایش.
 10. سلحشوری، احمد (1390). بررسی حدود وثغور تربیت اخلاقی، تربیت معنوی و تربیت دینی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. شماره 2، صص 41-56.
 11. سلمانی، عباسعلی و سلمانپور سیاوشی، غلام‌رضا (1394). تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع). فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی. دوره 5، شماره 11، صص 129-185.
 12. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( 1389). ص133.
 13. شاهقلیان قهفرخی، رضا؛ مولوی، ابراهیم؛ سلمانی، عباسعلی و الوندی، محمد (1398). تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. شماره 45، صص 29-93.
 14. شایگان، فریبا و حسینی، ناهید (1398). راهبرد تربیت دینی و اجتماعی نیروی انتظامی از دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی. شماره 50، صص 41-67.
 15. شجاعی، مسلم و حسینی دهشیری، افضل‌السادات (1399). شناخت چالش‌های تربیت اخلاقی و دینی دانشجویان دانشگاه امین. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 52.
 16. شکوهی، غلامحسین (1377). تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد: نشر آستان قدس.
 17. شهریاری، روح‌الله و نجفی، حسین (1398)‌. حرفه‌ای مربیان تربیت دینی ارائه چارچوبی متناسب با حکمت 147 نهج‌البلاغه. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. شماره 45. صص 28-197.
 18. صادق‌زاده قمصری، علیرضا (1384). تربیت اسلامی. تهران: نشر تربیت اسلامی.
 19. کاویانی، صدیقه و نوروزی، رضاعلی (1398). آسیب‌شناسی تربیت دینی در حیطه فردی از منظر نهج‌البلاغه. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. شماره 42. صص 5-26.
 20. کریمی، روح‌الله(1399). مبانی نظری الگوی تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین. تحقیق در معاونت پژوهش دانشگاه امین.
 21. مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1377). روش تحقیق کیفی. ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. (چاپ دوم).
 22. مجلسی، محمدباقر (1403ه ق). بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الإطهار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی مؤسسه الوفاء.
 23. محبی، علی؛ حسینی‌دهشیری، افضل‌السادات و شجاعی، مسلم (1398). الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی. دوره 21 شماره 4، صص 131-154.
 24. Carr, D. R. (1998). Three approaches to moral education, education: philosophy, and theory. New York.