راهبردها و راهکارهای استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

4 پژوهشگر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

استحکام ساخت قدرت نظام به میزان تحمل و تاب‌آوری نظام در برابر فشارها و نیروهای وارد به آن اطلاق می‌شود. منطق شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران که همانا مقابله با نظام سلطه و ایجاد نظم نوین انقلابی در دنیاست، موجب شده که همواره آماج تهدیدات متعددی قرار گیرد. به همین دلیل، مقوله‌ استحکام‌بخشی برای آن به یک اهمیت و ضرورت اساسی، به ویژه در گام دوم انقلاب تبدیل می‌شود. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که راهبردها و راهکارهای استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی در حوزة سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی کدام‌اند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم وضعیت‌سنجی استحکام ساخت درونی قدرت نظام در حوزه سیاسی است. بدین منظور، پژوهشگران با استخراج مؤلفه‌های سیاسی سنجش استحکام ساخت درونی قدرت، از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظه‌الله) مبتنی بر روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) و وضعیت‌سنجی استحکام ساخت قدرت در بُعد سیاسی مبتنی بر روش SWOT، موقعیت نظام را در فضاهای چهارگانه راهبردی (تهاجمی، رقابتی، تدافعی و محافظه‌کارانه) تعیین کردند. یافته‌ها نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی خود، با اینکه در ابعاد سیاسی با تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت‌های فرارو مواجه است، در مقابل، از قوت‌های بیشتری برخوردار است که می‌تواند با تکیه بر آنها، ضعف‌های داخلی و تهدیدهای خارجی را مرتفع کند. مبتنی بر این وضعیت و نقاط قوت و تهدید، راهبردهای استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت در حوزه سیاسی تدوین و راهکارهای پیشنهادی برای تحقق آنها در گام دوم انقلاب ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

strengthening strategies for the internal construction of power of I . R . I in the political dimension of the second step of the Islamic revolution .

نویسندگان [English]

 • Dr. Mohsen mohammadi alamuti 1
 • Mohammad Taghi Aghaei 2
 • Ebrahim Hajipour 3
 • Mohammad Sharif Motovali 4
1 Assistant Professor of Political Science, Shahid Mahallati Higher Education Complex
2 PhD student in Political Studies of the Islamic Revolution of Shahed University
3 PhD student in International Relations, University of Tehran
4 Researcher of Educational Research and Planning Organization
 1. آقایی، محمدتقی و سلطانی، مجتبی (1395). گفتمان وحدت و همگرائی امّت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خامنه‌ای». دوفصلنامه اندیشنامه ولایت، سال 2، شماره 4.
 2. بشیر، حسن (1390). رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان. تهران: انتشارات سیمای شرق و ماهنامه مدیریت ارتباطات.
 3. بشیر، حسن، (1394). زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان اخبار: رویکردی عملیاتی. فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، سال 2، شماره 7 و 8، پاییز و زمستان 1394.
 4. پایگاه اطلاع‌رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه­ای(حفظه‌الله): khamenei.ir
 5. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، 22/11/1397.
 6. دلاور، علی (1388)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: بی‌نا.
 7. شمسایی‌نیا، رامین (1392). تحلیل گفتمان خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری داخلی درباره مناظره‌های انتخاباتی رسانه ملی (1392-1388). فصلنامه مطالعات انتخابات، سال 2، شماره 4، تابستان 1392.
 8. فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 9. ملکی، محمدحسن (1389). تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با به کارگیری مدل‌های SWOT و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP. مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 8، شماره 21.
 10. Stewart, R. Moamed, S. Daet, R. (2002). Strategic impelementation of IT/IS projects in construction: A case study. Automation in construction.