راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره).

2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

4 پژوهشگر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

استحکام ساخت قدرت نظام به میزان تحمل و تاب آوری نظام در برابر فشارها و نیروهای وارد به آن اطلاق می شود. منطق شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران که همانا مقابله با نظام سلطه و ایجاد نظم نوین انقلابی در دنیاست،موجب شده که همواره آماج تهدیدات متعددی قرار گیرد.بدین جهت مقوله­ی استحکام بخشی برای آن به یک اهمیت و ضرورت اساسی به ویژه در گام دوم انقلاب تبدیل می شود.پرسش اصلی مقاله حاضر این است که راهبردها و راهکارهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی در حوزة سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی کدامند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم وضعیت سنجی استحکام ساخت درونی قدرت نظام در حوزه سیاسی می باشد. بدین منظور پژوهشگران با استخراج مؤلفه های سیاسی سنجش استحکام ساخت درونی قدرت از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) مبتنی بر روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) و وضعیت سنجی استحکام ساخت قدرت در بُعد سیاسی مبتنی بر روش SWOT، موقعیت نظام را در فضاهای چهارگانه راهبردی (تهاجمی، رقابتی، تدافعی و محافظه کارانه)تعیین نمودند.یافته ها نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران در دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خود، با این که در ابعاد سیاسی با تهدیدهای بیشتری نسبت به فرصت های فرارو مواجه است، در مقابل، از قوت های بیشتری برخوردار است که می تواند با تکیه بر آن ها، ضعف های داخلی و تهدیدهای خارجی را مرتفع نماید.مبتنی براین وضعیت و نقاط قوت و تهدید،راهبردهای استحکام بخشی به ساخت درونی قدرت در حوزه سیاسی تدوین و راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق آن ها در گام دوم انقلاب ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

strengthening strategies for the internal construction of power of I . R . I in the political dimension of the second step of the Islamic revolution .

نویسندگان [English]

  • mohsen mohammadi alamuti 1
  • MohammadTaghi Aghaei mazrae shahi 2
  • Ebrahim Hajipour 3
  • Mohammad Sharif motovali 4
1 shahid mahallati
2 PhD student in Political Studies of the Islamic Revolution of Shahed University
3 PhD student in International Relations, University of Tehran
4 Researcher of Educational Research and Planning Organization