الگوی گفتمان‌سازی مقاومت از منظر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

گفتمان­سازی مقاومت، موجب برانگیختگی اذهان، اثرگذاری در افکار و بسیج آنها برای کنشگری در امر مقاومت است. نوشتار حاضر با هدف ارائة الگوی گفتمان­سازی مقاومت با بهره­گیری از قرآن کریم تدوین شده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع گرندد تئوری و توصیفی- تحلیلی بوده است. طبق یافته­ها، مهم­ترین ارکان الگوی گفتمان­سازی مقاومت در قرآن، شامل شرایط علی: تبیین­گری عاملان، تولید محتوای غنی، تسلط دانشی، پندپذیری مخاطب، عامل بودن؛ شرایط زمینه­ای: مهارت زبانی، استواری و استحکام سخن، استدلال، دعوت، مقابله گفتمانی، مصمم‌سازی، ایمان و شرایط مداخله­گر: اخبار موثق، تمثیل، معرفی الگو، انگیزه، تشویق به اقدام، تسهیل، تکرار، تذکر و یادآوری، استفهام و روش خطابی است. راهبردهای گفتمان­سازی مقاومت عبارت‌اند از: مبارزه، استحکام روحی و تاب‌آوری، نشاط، همبستگی، بهره‌گیری از دانش، تحرک، دوری از صلح ذلت­بار و عدم پیوند دوستی با دشمن و انتظار شهادت. پژوهش در نهایت، پس از ارائه الگوی گفتمان­سازی مقاومت، پیشنهادهایی نیز در این زمینه مطرح می‌کند. نتایج پژوهش حاضر برای سازمان­ها، نهادها و مراکزی که در زمینه فرهنگ مقاومت فعالیت می­کنند، از جمله مراکز آموزشی، دانشگاه­ها و مراکز حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و نهادهای انقلابی و نظامی که نیازمند الگوی گفتمان­سازی فرهنگ مقاومت هستند، مفید و قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discourse Model of Resistance of the Perspective of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Majid Soleymani 1
  • Jafar Vafa 2
1 Ph. D. in in Sociology and Faculty Member of Imam Sadegh Institute of Islamic Sciences
2 Master of Quranic and Hadith Sciences and Researcher of Imam Sadegh Institute of Islamic Science.
چکیده [English]

The discourse making of resistance is the cause of arousal of minds, the impact on their thoughts and the mobilization of them to act in the matter of resistance. The present article has been compiled with the aim of providing a pattern for the discourse making of resistance using the Holy Quran. The research method was a combination of grounded theoretical and descriptive-analytical. According to the findings, the most important elements of the discourse making pattern of resistance in the Qur'an, including causal conditions: Clarification of actors, production of valuable content, knowledge mastery, audience awareness, being a factor; Background conditions: language skills, firmness of speech, reasoning, invitation, discourse confrontation, decision-making, faith and intervening conditions: credible news, allegory, pattern introduction, motivation, encouragement to action, facilitation, repetition, reminder and reminder , Interrogation and rhetorical method. The discourse strategies of the resistance are: struggle, mental strength and resilience, vitality, solidarity, use of knowledge, mobility, avoidance of oppressive peace and non-friendship with the enemy and waiting for martyrdom. Finally, after presenting the discourse making pattern of resistance, the research also makes some suggestions in this regard. The results of the present study for organizations, institutions and centers that work in the field of resistance culture, including educational centers, universities and seminaries, the Supreme Council of the Cultural Revolution, Broadcasting, revolutionary and military institutions that need discourse pattern of resistance culture are useful and usable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Discourse
  • Culture
  • Resistance Discourse Making