واکاوی شاخص‌ها، ویژگی‌ها و بایسته‌های جوانان تمدن‌ساز در تراز نظام انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

در اندیشه­ی مقام معظم رهبری، «نیروی انسانی جوان و کارآمد با زیربنای ژرف و اصیل ایمانی و دینی» مهم‌ترین گنجایش امیدبخش کشور برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) به شمار می‌آید. ایجاد «تمدن نوین اسلامی» به عنوان «هدف»، «آرمان» و «خط کلی نظام اسلامی» همواره مورد پافشاری مقام معظم رهبری بوده است. مسئله­ی «نیروی انسانی جوان و پویا» در تراز این تمدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظریه­ی متعالی است. چه جوانانی می‌توانند شانه­های خود را زیر بار این مسئولیت سنگین قرار داده و سرافرازانه از آن بیرون بیایند؟! یا به‌عبارت‌دیگر شاخص‌ها، ویژگی‌ها و بایسته‌های جوانان تمدن‌ساز در تراز نظام انقلابی چیست؟!ازآنجاکه گفتمان انقلاب اسلامی متأثر از اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بوده و اندیشه‌های معظم له یکی از منابع اصلی و بالادستی برای روشن نمودن مسیر انقلاب به شمار می‌آید، این پژوهش کوشیده است که این شاخصه‌ها، ویژگی‌ها و الزامات را از نگاه ایشان مورد واکاوی و بررسی قرار دهد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون، به بررسی بیانات، سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مکتوبات معظم له در طول زعامت ایشان پرداخته شده و از این رهگذار، شاخص‌ها و بایسته‌هایی استخراج شده است. برابر یافته‌های این پژوهش، مؤلفه‌ها و شاخص­هایی چون «معنویت»، «عدالت‌خواهی»، «بصیرت»، «انقلابی­گری»، «علم»، «خودباوری»، «اثرگذاری» و «اخلاق‌مداری» در نوجوانان و جوانان این مرز و بوم باید نهادینه شود، تا تمدن نوین اسلامی که برآیند انقلاب اسلامی و جبهه مبارزه با تمدن مادی است شکل بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Indicators, Characteristics and Necessities of Civilization-Building Youth in the Level of the Revolutionary System in the Thought of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • Mohsen Radmehr 1
 • Seyed Mohammad Reza Rashidi Al Hashem 2
 • mohsen hadi tahan 1
 • Gholamali Ranjbar 1
1 Lecturer and Researcher of Imam Hossein Cadet University
2 Assistant Professor Imam Afsari Cadet University
چکیده [English]

In the thought of the Supreme Leader, "young and efficient manpower with a deep and genuine foundation of faith and religion" is the country's most promising capacity for the creation of a new Islamic civilization and preparation for the rising of the sun of the supreme province (undead spirits). The creation of a "new Islamic civilization" as a "goal," "aspiration" and a "general line of the Islamic system" has always been insisted by the Supreme Leader. The problem of "young and dynamic human resources" at the level of this civilization is one of the most important parts of this transcendent theory. What young people can put their shoulders under the burden of this heavy responsibility and come out of it proudly?! In other words, what are the characteristics and necessities of the civilization-building youth in the balance of the revolutionary system?! Since the discourse of the Islamic Revolution is influenced by the thoughts of Ayatollah Khamenei and the thoughts of the Supreme Leader are one of the main and upstream sources for clarifying the path of the revolution, this research has tried to examine these characteristics, characteristics and requirements from his point of view. In this paper, using the method of content analysis, the statements, speeches, messages and writings of the Supreme Leader during his visit have been investigated and from this guide, indicators and necessities have been extracted. According to the findings of this research, components and indicators such as "spirituality", "justice seeking", "insight", "revolutionaryism", "science", "self-confidence", "influence" and "morality" in adolescents and young people of this land should be institutionalized so that a new Islamic civilization which is the outcome of the Islamic Revolution and the front against material civilization should be formed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Young Civilization Builder
 • Revolutionary System Level
 • Modern Islamic Civilization
 1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله (1368). صحیفه امام. جلد 8، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران.
 2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری (1398-1368). پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
 3. آدمی، ابرقویی (1387). درآمدی بر دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ بایسته‌های نظری. تهران: انتشارات دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی.
 4. آقائی، محمد؛ درخشه، جلال و فتحی مهر، محمدرضا (1396). «آفاق تمدن نوین اسلامی در سپهر اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای». پژوهشنامه انقلاب اسلامی، بهار، سال هفتم، شماره 1.
 5. اکبری، مرتضی و رضائی، فریدون (1394). «واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری». مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی. سال سوم، پاییز و زمستان، شماره 5
 6. ابن خلدون، عبدالرحمان (1375). مقدمه. ترجمه محمد پروین گنابادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. تاین بی، آرنولد (1376). بررسی تاریخ تمدن. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: امیرکبیر.
 8. جمشیدی، محمدحسین (1394). مبانی دینی تمدن از منظر اسلام. مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
 9. جهان‌بین، فرزاد و معینی‌پور، مسعود (1393). «فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر حضرت آیت اللّه خامنه‌ای». مطالعات انقلاب اسلامی. سال یازدهم، زمستان، شماره 39.
 10. جان احمدی، فاطمه (1386). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. قم: نشر معارف.
 11. خاری آرانی، مجید و علی‌اکبرزاده آرانی، زهرا (1394). مبانی و مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی. مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
 12. دین‌پرست، منوچهر (1379). جنگ هفتادودو ملت، تحلیلی بر گفتمان برخورد غربی و گفتگوی شرقی تمدن‌ها. تهران: سفینه.
 13. دانایی‌فرد، ح. (1387). ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی. پژوهش‌های مدیریت، سال اول، شماره اول.
 14. سپهری، محمد (1385). تمدن اسلامی در عصر امویان. تهران: نورالثقلین.
 15. طباطبائی، سید جواد (1367). ابن خلدون و علوم اجتماعی. تهران: طرح نو.
 16. عمید، حسن (1389). فرهنگ فارسی عمید. جلد اول. تهران:انتشارات اشجع.
 17. عبدالحسین‌زاده، محمد و بابایی مجرد، حسین (1396). کشف و فهم الزامات و بایسته‌های نظام‌سازی قرآنی در جامعه اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 84.
 18. عارفی گوروان، اسماعیل (1397). «زمینه‌های تحقق تمدن نوین اسلامی در جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری». پانزده خرداد، بهار، شماره 55.
 19. عابدی، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ شیخ‌زاده، محمد و فقیهی، ابوالحسن (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.
 20. فوزی، یحیی و صنم‌زاده، محمود رضا (1391). تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره). فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی، سال سوم، شماره 9.
 21. فوکوتساوا، یوکیشی (1389). نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان. تهران: نشر نی.
 22. لوکاس، هنری (1384). تاریخ تمدن، جلد اول. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران: سخن.
 23. محمدی، منوچهر (1382). بررسی نظریات انقلاب در انقلاب اسلامی و رابطه آن با نظام
  ج. ا. ا.، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز، شماره 61.
 24. محمودزاده، اعظم؛یوسفی، زهرا؛ گلپرور، محسن (1398). تدوین الگوی پایداری خانواده مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، شماره46.
 25. مصباح یزدی، محمدتقی (1392). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 26. مصباح‌یزدی، محمدتقی (1394). حکیمانه‌ترین حکومت، کاوشی در نظریه ولایت‌فقیه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 27. مدیریت حوزه علمیه قم (1383). درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی. انتشارات مرکز حوزه علمیه قم.
 28. مطهری، مرتضی (1369). فلسفه تاریخ. جلد اول. تهران: انتشارات صدرا.
 29. مطهری، مرتضی (1357). خدمات متقابل اسلام و ایران. تهران: انتشارات صدرا.
 30. ولایتی، علی‌اکبر (1384). پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. جلد 1. چاپ سوم. تهران: وزارت امور خارجه.
 31. ویل دورانت (1365). بررسی تاریخ تمدن. ترجمه احمد بطحایی و دیگران. تهران: سازمان انتشارات انقلاب اسلامی
 32. Braun, V. & Clarke, V. (2006), "Using thematic analysis in psychology".
 33. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code.