انقلابی‌گری در بین جوانان شهر تهران و رابطه آن با میزان مصرف رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه سوره

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

این مقاله حاصل پژوهش میدانی درباره میزان مصرف رسانه‌ای جوانان و رابطه آن با انقلابی‌گری است. جامعه آماری در این پژوهش جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد که برای کاهش خطا، حجم نمونه به 392 نفر افزایش یافت. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای توزیع به نسبت، استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که 5/0 درصد پاسخگویان از نظر انقلابی‌گری در سطح کم، 3/27 درصد در سطح متوسط، 2/48 درصد در سطح زیاد و 24 درصد در سطح بسیار زیاد قرار دارند. در این میان مؤلفه هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب (با میانگین[1] 36/4) از بیشترین امتیاز برخوردار بوده و پس‌ازآن به ترتیب مؤلفه‌های تقوای دینی و سیاسی (31/4)، دشمن­شناسی (14/4)، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی (89/3) و پایبندی به استقلال کشور (85/3) قرار دارد. همچنین یافته‌ها نشان می­دهد، مصرف رادیو و تلویزیون داخلی با انقلابی­گری دارای همبستگی مثبت و مصرف رسانه‌هایی از قبیل شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارجی، شبکه‌های رادیویی خارجی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای پیام‌رسان و سینما دارای همبستگی منفی با این متغیر است. همچنین بین مصرف روزنامه، نشریات و مجلات و انقلابی‌گری رابطه همبستگی وجود ندارد.[1]. میانگین در طیف پنج درجه‌ای لیکرت از گزینه خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) سنجیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revolutionism Among the Youth of Tehran and its Relationship with Media Consumption

نویسندگان [English]

 • Majid Rezaeean 1
 • Yusef Khajir 2
1 Assistant Professor, Department of Cultural and Artistic Management, Soura University
2 Assistant Professor, Department of Communication, Soura University
چکیده [English]

This article is the result of a field study on the amount of media consumption of young people and its relationship with revolutionism. The statistical population of this study was young people 15-29 years old in Tehran and the sample size was calculated 384 people using Cochran formula which to reduce error, the sample size increased to 392 people. Stratified random method was used to sampling. Data were collected using survey method and questionnaire. The findings indicated that 0.5% of respondents were at low, 27.3% at moderate level, 48.2% at high level and 24% at very high level. The targeting component of revolutionary ideals (with an average of 4.36) had the highest score and then the components of religious and political pietry (4.31), animosity (4.14), adherence to basic principles and values (3.89) and adherence to the independence of the country (3.85) were respectively. The findings also show that domestic radio and television consumption has a positive correlation with revolutionism and media consumption such as foreign Persian satellite networks, foreign radio networks, internet, social networks, messaging software and cinema has negative correlation with this variable. There is no correlation between newspaper consumption, journals and journals and revolutionism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Idealism
 • Values
 • Independence
 • Revolutionaryism
 • Media Consumption
 1. اکبری، زهرا (1395). میزان مصرف فرهنگی و رابطه آن با انقلابی‌گری دانشجویان دانشگاه سوره. پایان‌نامه کارشناسی. دانشکده فرهنگ و ارتباطات. دانشگاه سوره.
 2. انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.
 3. امام جمعه‌زاده، جواد و دیگران (1392). «بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز)». مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی. دوره اول. ش 4. صفحات 31-9.
 4. آزاد، رضا (1394). تعیین ارتباط بین مصرف رسانه‌ای ونگرش دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران نسبت به ورزش و فعالیت بدنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور البرز. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 5. جعفرزاده، محمدحسن (1396). آینده‌پژوهی در گفتمان انقلابی­گری در اندیشه مقام معظم رهبری. به نشانی: iran-futures.org
 6. حسین‌پور، جعفر (1389). بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی. رساله دکترا. دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. خامنه‌ای، علی (1368). نشست با وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه. برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) به نشانی: khamenei.ir
 8. خامنه‌ای، علی (1395). پنج شاخص انقلابی‌گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن. برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) به نشانی: khamenei.ir
 9. خامنه‌ای، علی (1397). نشست­هایی با جوانان. برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) به نشانی: khamenei.ir
 10. خجیر، یوسف (1392). «تکنیک­های تبلیغات سیاسی». نشریه رهپویه. ش 54. زمستان.
 11. خجیر، یوسف (1396). آسیب­شناسی استفاده از شبکه­های اجتماعی و پیام­رسان­های موبایلی در خانواده ایرانی». نشریه مطالعات راهبردی زنان. دوره بیستم. ش 77.
 12. دانایی، نسرین (1389). رسانه‌شناسی. تهران: مبنای خرد.
 13. رکن­آبادی، مرتضی (1396). گفتمان انقلابی‌گری از منظر رهبر معظم انقلاب. اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا وسیما ج.ا.ا. به نشانی: iribnews.ir
 14. سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1381). نظریه‌های ارتباطات. علیرضا دهقان. تهران: دانشگاه تهران.
 15. صادقی، سهیل (1393). بررسی تاثیر مصرف رسانه‌ای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هرمزگان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 16. صادقی، محمد تقی (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه با مصرف رسانه‌ای جوانان شهر تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
 17. علیخواه، فردین و الناز رستمی (1390). مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی (مطالعه‌ای در بین شهروندان شهر تنکابن). مطالعات علوم اجتماعی ایران. دوره 7. ش 1.
 18. فیسک، جان (1389). اصول و مبانی ارتباطات. ترجمه مهدی غبرایی. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
 19. عیوضی، محمدرحیم و محمدجواد هراتی (1390). درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران. قم: معارف.
 20. مهدی‌زاده، محمد (1393). نظریه‌های رسانه (اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی). تهران: همشهری.
 21. هرمز، مهرداد (1379). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران: فاران.
 22. یوسفی، حسن (1394). نقش مصرف رسانه‌های جمعی (نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیجیتالی) بر گرایش مردم به ورزش همگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و فرهنگ. دانشکده تربیت بدنی.
 23. Kalar, S. (2004). The Impact of Child-Directed Media Consumption on Consumer Intelligence, The University of Texas at Austin.