تحلیل محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا (با تأکید بر مفاهیم الگو و توسل به ائمه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

2 عضو هیات علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مضامین مبنی بر الگو قرار دادن ائمه(ع) و توسل به آن بزرگواران در وصیت‌نامه‌های شهدا می‌باشد. روش تحقیق اسنادی و تکنیک مورداستفاده تحلیل محتوا و واحد ثبت مضمون است. جامعه آماری، تمامی وصیت‌نامه‌های موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی خراسان رضوی بوده که تعداد 1034 از آنان به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شده است. برای پاسخ به سؤالات تحقیق، مضامین و محورهای اصلی وصیت‌نامه شهدا با کلیدواژه‌های مرتبط با اسامی و القاب ائمه معصوم و جستجوی متنی نرم‌افزار آفیس استخراج شد. نتایج نشان داد که بعد از نام و یاد خداوند، امام حسین(ع) نزدیک‌ترین معصوم به شهیدان بوده که علاوه بر نقش الگو و مرجع شهیدان در مبارزه علیه کفار، در ترغیب رزمندگان به شهادت‌طلبی و نیز تسلی بخشی به خانواده‌های شهیدان تعیین‌کننده بوده و در راهنمایی خانواده و جوانان از منظر شهیدان سهم قابل‌توجهی داشته است. علاوه بر ایشان، امام زمان (عج)، امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س) و حضرت رضا(ع) از جمله معصومین، همچنین حضرت زینب(س) از دیگر بزرگوارانی بوده‌اند که شهیدان ارتباط قلبی محکمی با آنان داشته‌اند و همواره پیروی از آن‌ها را به دیگران توصیه نموده‌اند. تحلیل محتوای وصایا نشان داد که هریک از معصومین جایگاه و نقش ویژه‌ای در زندگی و مبارزه شهیدان داشته‌اند که به تفصیل در متن مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Martyrs' Wills Content Analysis of Martyrs' Wills (Emphasizing the Concepts of Model and Appeal to the Imams)

نویسندگان [English]

 • Simin Forughzadeh 1
 • Sahar Soltani 2
1 Faculty member of Khorasan Razavi University Jihad Organization
2 Faculty member of Sustainable Urban and Regional Development Department of Khorasan Razavi University Jihad Organization)
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the themes based on the model of placing imams and resorting to them in the wills of the martyrs. The research method is documents and techniques used to analyze the content and theme registration unit. The statistical population was all the wills in the Martyrs and Veterans Affairs Foundation of Islamic Revolution of Khorasan Razavi, of which 1034 were selected as random samples. To answer the questions of the research, the main themes and themes of the will of the martyrs were extracted with keywords related to the names and the mask of the innocent imams and the text search of office software. The results showed that after the name and memory of God, Imam Hussein (as) was the closest infallible to martyrs who in addition to the role of the model and reference of martyrs in the fight against infar, in encouraging the warriors to testify and also to be a relief to the families of martyrs and had a significant role in the guidance of families and youth from the viewpoint of martyrs. In addition to him, Imam Zaman (as), Imam Ali (as), Hazrat Fatima (pbuh) and Hazrat Reza (as) were among the infallibles, as well as Hazrat Zeinab (PBUH) were other great great ones who had strong heart-to-heart relationship with them and have always advised others to follow them. Content analysis of the company showed that each of the infallibles had a special role in the life and struggle of martyrs, which is detailed in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Famous Commandment
 • Prohibition of Denial
 • Empathy
 • Social Adaptation
 1. آقایی، حسین (1390). «تحلیل ساختاری و محتوایی وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دکتر طاهره خوشحال دستجردی.
 2. چهرقانی، رضا (1396). «ادبیات پایداری در ایران- بازشناسی مؤلّفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، ادبیات پارسی معاصر». پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال 7. ش 2. صص 23-1.
 3. حیدری چروده، مجید (1389). بررسی میزان پایبندی ادارات دولتی مراکز استان‌های شرق کشور به قوانین و مقررات مربوط به خانواده‌های شاهد و ایثارگر. مشهد: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی.
 4. خسروی زارگز، مسلم و بخشی، سمیه (1396). «انگیزه‌سنجی رزمندگان اسلام برای حضور در دفاع مقدس، بررسی محتوای وصیت‌نامه‌های شهدا». دوفصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی. دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت‌بدنی پاسداری امام حسین(ع)، س 7. ش 15. صص 28-1.
 5. ربیعی، علی و تمنایی، امیرحسین (1392). «تحلیل گفتمان وصیت‌نامه شهدای جنگ تحمیلی». مجله علمی پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 20. ش 2. صص 161-186.
 6. رفیع پور، فرامرز (1385). توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 7. سارتر، ژان پل (1388). ادبیات چیست. ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی. تهران: نشر نیلوفر.
 8. شرفی، ابوالفضل (1378). بررسی آرمان‌های اقتصادی سرداران شهید و رابطه آن‌ها با وضعیت فعلی جامعه. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 9. صدیق اورعی، غلامرضا (1379). ترغیب‌ها و تحذیرها درکلام سرداران شهید. مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
 10. صدیق اورعی، غلامرضا (1379). مقایسه آثار قلمی– کلامی سرداران شهید خراسان با کلام امام خمینی(ره). مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.

 

 1. صدیق اورعی، غلامرضا (1385). «تحلیل محتوای وصایا و آثار فرهنگی شهدا». مجموعه مقالات علمی و پژوهشی دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران. سالنامه پژوهش. ش 1. تهران: شاهد.
 2. - عبدی، فریدون (1395)، «تحلیلی بر وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس به عنوان مهم‌ترین ارزش فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت». برگزارکننده: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تاریخ برگزاری:30/2/1395. تهران
 3. مقصودی خصربیگی (1377). تحلیل محتوای وصیت‌نامه‌های سرداران شهید. تهران: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی.
 4. محمودی، مهدی و توکلی‌زاده راوری، محمد (1395). «ترسیم نقشه موضوعی اسناد جنگ تحمیلی (مطالعه موردی وصیت‌نامه فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان). فصلنامه گنجینه اسناد. سال 26. دفتر 4. صفحات 93-82.
 5. مجموعه دستورالعمل‌های مرکز اسناد ایثارگران (1387). به کوشش اداره کل جمع‌آوری. نگهداری و تنظیم آثار ایثارگران. چاپ اول. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری شاهد.