دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

مسرت آیت؛ ساناز شفیعی؛ نرگس اسدللهی


2. تحلیل پدیدارشناسی فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

پرویز صبوری کزج؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ جواد صبوری کزج