دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل پدیدارشناسی فرهنگ ایثار و شهادت در وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

پرویز صبوری کزج؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ جواد صبوری کزج