تعداد مقالات: 147
1. مقارنۀ گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی مسئولیت‌ حمایت

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-29

یدالله عسگری


3. بازنمایی قهرمان در سینمای دفاع مقدس (نمونه موردی: فیلم شور شیرین

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-22

غلامرضا سلگی؛ محمد هادی همایون


8. الگوی پارادایمیک مضامین اخلاقی در سینمای دفاع مقدس

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-29

امید علی مسعودی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ فاطمه گنج کریمی


10. ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقالات فارسی حوزه «قدرت نرم»

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-21

محمدرضا وصفی؛ یاسر فیض اللهی


11. انقلاب اسلامی ایران؛ تأثیر مدیریت جهادی و رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان در سازمان ها ( مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان چهارمحال وبختیاری)

دوره 12، شماره 25، بهار و تابستان 1401

مهدی محمدی؛ مهدی ابراهیمی؛ مرتضی آقا تهرانی؛ فاطمه السادات سیدی قهفرخی


12. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخصهای الگوی بهره‌گیری از اینترنت در تعمیق بیداری اسلامی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-48

حمید حاذق نیکرو؛ مظفر نامدار


14. ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 23-59

سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ سیدمحمد بنی‌هاشمی


15. برجستگی منابع قدرت نرمِ ایران مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-67

محمد جواد قربی؛ علی اکبر جعفری


16. واکاوی مؤلفه‌های رفتاری ایثار با رویکردی به قرآن و حدیث

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-53

حسن نجفی؛ بیتا عزیزی؛ ثریا قطبی؛ اکبر رهنما


18. راهبردها و راهکارهای استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-54

محسن محمدی الموتی؛ محمد تقی آقائی مزرعه شاهی؛ ابراهیم حاجی پور؛ محمد شریف متولی


20. تحلیل نظام مند مقالات پژوهشی، پیرامون مطالعات معنویت در محیط کار

دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 35-67

علیرضا مقدم؛ مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ محمد علیداد ابهری


21. نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-76

محمد کاظم بصیرتی؛ اصغر افتخاری؛ سید جواد امینی


22. رابطه دینداری با رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر مشهد

دوره 12، شماره 25، بهار و تابستان 1401

سیدعلیرضا افشانی؛ زکیه ناطقی


23. پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-69

سجاد مطهری؛ کیومرث فرح بخش؛ عبدالله سلطانی نژاد؛ محمدرضا نوری


24. تأثیر دیپلماسی عمومی ایران در لبنان بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-76

مجید امیر عبداللهیان؛ محمد جواد سبحانی فر