کلیدواژه‌ها = مکان‌های مذهبی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی نقش حسینیه‌ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی در شهر زنجان

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-86

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ علی باقی