کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل مطالعات رابطه‌ سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در ایران در سال‌های 1397-1385

دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 125-153

محسن نیازی؛ سیدسعید حسینی‌زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ سحر نقی پور ایوکی


2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان هرمزگان)

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 267-294

محمد آشینه؛ سروش فتحی؛ طهمورث شیری؛ هدایت الله نیکخواه


4. بررسی مؤلفه‌های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات آزادگان دفاع مقدس به مثابه سرمایه اجتماعی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 139-173

افسانه کاظمی؛ زاهد غفاری هشجین؛ عباس کشاورز شکری