کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی

دوره 11، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 191-212

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ عبدالرسول سبحانی


2. پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-69

سجاد مطهری؛ کیومرث فرح بخش؛ عبدالله سلطانی نژاد؛ محمدرضا نوری