کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 6
1. احصاء مصادیق ساحت‌های شش‌گانه‌ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-89

فریدون یزدانی؛ فرامرز محمدی پویا؛ زهرا بیجنوند


3. جایگاه هویت ملی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ایران

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-29

مهدی محمدی؛ فرشته صفری؛ رضا جعفری هرندی


4. تحلیل محیطی سامانة فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر پایة دریافتی از بیانات مقام معظم رهبری

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-84

مصطفی هادوی نژاد؛ زینب بختیاری؛ فرحناز آهنگ


5. بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-196

مقصود امین خندقی؛ حمیده پاک مهر؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سید جواد قندیلی