کلیدواژه‌ها = جامعه‌پذیری سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل زمینه‌ای و مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسی و تأثیر آنها بر ولایت‌پذیری

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-212

بهناز فیاض؛ علی ربانی خراسگانی؛ زینب شعبانی