کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 3
1. رابطه دینداری با رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر مشهد

دوره 12، شماره 25، بهار و تابستان 1401

سیدعلیرضا افشانی؛ زکیه ناطقی


2. مطالعه نقش فناوری‌های ارتباطی در ساختار هویّت اجتماعی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 253-286

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ اقباله عزیزخانی؛ مهدی نظیری