کلیدواژه‌ها = ارزشهای سیاسی و اقتصاد و دانش در ج.ا.ا
تعداد مقالات: 1
1. برجستگی منابع قدرت نرمِ ایران مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-67

محمد جواد قربی؛ علی اکبر جعفری