کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه (رویکردی آمیخته)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-113

علیرضا قاسمی‌زاد


2. هدف‌گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشگاه

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 261-280

حمیدرضا قائدعلی؛ مهدی عاشوری؛ رضاعلی کرمی


3. مشکلات و کاستیهای اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-190

حمیدرضا قائدعلی؛ مهدی عاشوری