کلیدواژه‌ها = جامعه‌پذیری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر انقلاب بر ارزش‌های اجتماعی «از فردگرایی تا جمع‌گرایی»

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-137

محسن محمدی؛ یعقوب توکلی


2. بررسی عوامل زمینه‌ای و مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسی و تأثیر آنها بر ولایت‌پذیری

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-212

بهناز فیاض؛ علی ربانی خراسگانی؛ زینب شعبانی