کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 5
2. راهبردها و راهکارهای استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت ج.ا.ا در بعد سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-54

محسن محمدی الموتی؛ محمد تقی آقائی مزرعه شاهی؛ ابراهیم حاجی پور؛ محمد شریف متولی


3. نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-76

محمد کاظم بصیرتی؛ اصغر افتخاری؛ سید جواد امینی


5. تأثیر انقلاب بر ارزش‌های اجتماعی «از فردگرایی تا جمع‌گرایی»

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-137

محسن محمدی؛ یعقوب توکلی