کلیدواژه‌ها = مدیران فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر اساس مدل تورنس (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان همدان)

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-105

نعمت الله قاسمی؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم


2. مدل نقش‌آفرینی مدیران فرهنگی در تحولات آتی شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-148

هومن الوندی؛ شهناز هاشمی؛ افسانه مظفری