کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 3
2. احصاء مصادیق ساحت‌های شش‌گانه‌ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-89

فریدون یزدانی؛ فرامرز محمدی پویا؛ زهرا بیجنوند


3. شناسایی مؤلفه‌های تهدید نرم فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم و سیره نبوی بر پایه «فتنه و فساد در مبانی دینی و برنامه‌های آئینی»

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-165

محمد حسن مسلمی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ هادی تاجیک؛ سید محسن موسوی