کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 8
1. ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقالات فارسی حوزه «قدرت نرم»

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-21

محمدرضا وصفی؛ یاسر فیض اللهی


2. الگوی راهبردی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر قدرت نرم

دوره 11، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 251-280

حسین دهقان؛ شعبان تیـلا


3. ابعاد و مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اسلام‌هراسی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-134

جلال غفاری قدیر؛ مجید بهستانی؛ صفر علی خالدیان


4. نقش گفتمان انقلاب اسلامی در هم‌افزایی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-76

محمد کاظم بصیرتی؛ اصغر افتخاری؛ سید جواد امینی


5. مردم‌سالاری دینی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-147

عنایت الله یزدانی؛ محمد جواد سلطانی؛ مصطفی قاسمی


6. تأثیر دیپلماسی عمومی ایران در لبنان بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-76

مجید امیر عبداللهیان؛ محمد جواد سبحانی فر


7. تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان منبع قدرت نرم

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-111

مهدی بهشتی نژاد؛ حسن علی اکبری؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ حمیدرضا حاتمی


8. استحکام سرمایه نرم داخلی رهیافتی برای مصاف با استکبار جهانی (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری)

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-61

احمد مهربان؛ اسماعیل خان احمدی؛ خدایار ابراهیمی