کلیدواژه‌ها = بسیج دانشجویی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش میزان خلاقیت مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی بر اساس مدل تورنس (مطالعه موردی دانشگاه‌های استان همدان)

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-105

نعمت الله قاسمی؛ سید محمدرضا رشیدی آل هاشم


2. راهبردهای لازم برای ارتقای اثربخشی و کارامدی بسیج دانشجویی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-177

سید محمد حسین زاده حجازی؛ محمدرضا مردانی


3. بررسی عملکرد سازمان بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 213-260

باقر ولیان؛ محمد جواد سبحانی فر؛ بهروز شهبازی