کلیدواژه‌ها = تحلیل محیطی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محیطی سامانة فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر پایة دریافتی از بیانات مقام معظم رهبری

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-84

مصطفی هادوی نژاد؛ زینب بختیاری؛ فرحناز آهنگ


2. راهبردهای لازم برای ارتقای اثربخشی و کارامدی بسیج دانشجویی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-177

سید محمد حسین زاده حجازی؛ محمدرضا مردانی